google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Marsa Abu Dabbab | Polski

Updated: Oct 25, 2021

Marsa Abu Dabbab to naturalna zatoka w kształcie litery U leżąca w ujściu doliny Abu Dabbab, położona 35 km na północ od miasta Marsa Alam. Jest to miejsce, które obowiązkowo należy odwiedzić przemierzając wybrzeże Morza Czerwonego. Z kuszącymi lazurowymi wodami i piękną piaszczystą plażą, jest miejscem z wyjątkową gamą gatunków morskich zwierząt, w tym żółwi, delfinów i diugoni.

Marsa Abu Dabbab | Ariel view - Photo courtesy @ Blue Ocean Dive Centers & Resorts

Marsa Abu Dabbab | Zdjęcie satelitarne CNES - Photo Courtesy @Google Earth


Nazwa Marsa Abu Dabbab pochodzi od nazwy doliny Abu Dabbab, a Marsa oznacza naturalną zatokę. W centrum zatoki znajduje się piaszczyste dno morskie oraz łąki trawy morskiej. Rafy koralowe z kolei otaczają zatokę zarówno na północy, jak i na południu, chroniąc ją przed silnymi prądami i falami. Sama zatoka jest stosunkowo płytka, ma długość od 3 do 18 metrów, po oddaleniu się od brzegu dno morskie opada w kierunku stromego spadku, schodzącego na głębokość około 30-40 metrów. Tam, gdzie płytkie wody są idealne dla pływaków oraz dla miłośników nurkowania z fajką, głębsze rejony zatoki są dedykowane do eksploracji w czasie nurkowań z akwalungiem. W przypadku każdej z tych aktywności Zatoka Abu Dabbab ukazuje swoją niezwykle bogatą bioróżnorodność.

Żółw szylkretowy (Eretmochelys imbricata)


Rafa koralowa


Zarówno rafy koralowe na północy, jak i na południu zapewniają bogate siedliska dla różnorodnej gamy wielobarwnych ryb rafowych, które wraz z twardymi i miękkimi koralami tworzą niezwykle cenne ekosystemy. Tutejsze rafy dają schronienie niezliczonym gatunkom ryb, takim jak: rogatnicowatym, barakudom, błazenkom, skrzydlicom, skalarom, murenom, garbikom, ustnicowatym, szkaradnicom, skorpenom, papugorybom, igliczniom i konikom morskim. Koralowce różnią się kształtem, wielkością i kolorem, najczęściej występujące w okolicy to korale ogniste, gwiaździste, bańki, mózgowe i skórzane, a także gorgonie. Można tutaj również spotkać przez cały rok piękne i majestatyczne żółwie szylkretowe. Żywią się, odpoczywają i pływają w tej okolicy zazwyczaj dwa osobniki, które macie dużą szansę spotkać.


Skrzydlica ognista Pterois volitans

Badanie Rafy Koralowej | RED SEA MARINE ECOSYSTEMS PROJECT™


Piaszczyste dno morskie pomiędzy rafami i łąkami trawy morskiej jest miejscem bytowania kilku gatunków, w tym Glaucostegus halavi, ogończy z gatunku Pastinachus sephen, patelnicy niebieskoplamej (Taeniura lymma) oraz miejscowej matki i córki orleni cętkowanych (Aetobatus narinari).

The halavi guitarfish (ryba gitara) - Glaucostegus halavi

ogończa z gatunku Pastinachus sephen


Łąki trawy morskiej


Łąki trawy morskiej to jedne z najważniejszych ekosystemów na naszej planecie. Utrzymują i zapewniają siedliska, są żłobkiem i źródłem żywność dla licznych gatunków morskiej fauny, przyczyniają się do poprawy jakości wody, recyklingu składników odżywczych, stabilizacji osadów, a także produkcji tlenu i łagodzenia zmiany klimatycznych. Choć trawa morska wygląda jak trawa, to jest w rzeczywistości rośliną kwitnącą (okrytozalążkową); porasta płytkie rejony oceanów całkowicie zanurzona w wodzie, wykorzystując energię słoneczną do fotosyntezy. Jej pyłek przenoszony jest przez ruch wody, generowane przez prądy, wiatry i pływy, trawa morska posiada również zdolność rozmnażania bezpłciowego (bez przenoszenia pyłku). Trawy morskie są nie tylko bardziej produktywne niż grunty rolne, ale są również ściśle związane z rafami koralowymi, stanowiąc miejsce wylęgu wielu gatunków skorupiaków i ryb, z kolei dla żółwi, krów morskich i mięczaków trawy morskie są ważnym źródło pokarmu, wzbogacając ich dietę w epifityczne glone.

Krowa Morska - Dugong dugon - w Zatoce Abu Dabbab

Krowa morska (Dugong dugon) żywi się głównie trawą morską. Ostatnie badania wskazują, że ci wybredni roślinożercy preferują trawy morskie o wyższej zawartości azotu i niższej zawartości błonnika, takie jak Halophile ovalis, manipulując środowiskiem, zachęcają do regeneracji szybko rosnące pionierskie gatunki.

Pomiary na łąkach trawy morskiej | RED SEA MARINE ECOSYSTEMS PROJECT™


Badania wykazały, że w regionie Marsa Alam stwierdzono siedem gatunków trawy morskiej, z których najbardziej rozpowszechnionym wydaje się być Halophila stipulacea, która tworzy rozległe jednogatunkowe łąki w wodach między 6 a 45m. Inne gatunki trawy morskiej spożywane przez diugonie w Morzu Czerwonym to: Halophila stipulacea, Halodule uninervis, Thalassodendron ciliatum, Cymodocea rotundata i Syringodium isoetifolium (Lipkin 1975).


Gatunki trawy morskiej występujące w regionie Marsa Alam:

o Thalassia hemprichii

o Thalassodendron ciliatum

o Halophila stipulacea

o Halophila ovalis

o Halodule uninervis

o Cymodocea rotundata

o Syringodium isoetifolium


Żółw zielony


Żółwie zielone (Chelonia mydas) znane są z pokonywnia niewiarygodnie dużych odległości w ciągu swojego życia, niektóre osobniki podróżują przez całe oceany, od miejsc żerowania po plaże gniazdując w tropikach i subtropikach. Te niesamowite stworzenia wykorzystują ziemskie pole magnetyczne do nawigowania, aby poruszać się po oceanach i podczas swoich migracji.


Marsa Abu Dabbab jest siedliskiem dla ponad 120 żółwi zielonych, a większość z nich uważana jest za żółwie rezydentne, widywane regularnie.


W ramach swojej działalności RED SEA TURTLES PROJECT™ zbiera dane o żółwiach - miejsca obserwacji, pomiary, płeć, aktywność i wykorzystanie siedlisk. Program monitorowania żółwi morskich obejmuje program badawczy z zastosowaniem sztucznej inteligencji, wykorzystując wzory na policzkach i plecach żółwi do identyfikacji poszczególnych osobników z najwyższą dokładnością.

Żółw zielony Chelonia mydas

Program monitorowania i ochrony żółwi morskich| RED SEA TURTLES PROJECT™


Skuteczna ochrona żółwi morskich opiera się w dużej mierze na informacjach o wykorzystaniu ich siedlisk oraz rozmieszczeniu populacji. Dzięki fotoidentyfikacji możemy scharakteryzować poszczególne części ciała, zrozumieć ich ruchy, zlokalizować miejsca gdzie są obserwowane oraz zastosować jak najlepsze metody konserwatorskie. W ramach naszego programu obywatele dla nauki opracowaliśmy metodę, dzięki której Ty również możesz pomóc w identyfikacji żółwi morskich, reporting your sightings kiedy uprawisz snokerling, nurkujesz lub pływasz w tej okolicy.


Krowa morska (diugoń) - Dugong dugon


Marsa Abu Dabbab jest miejscem bytowania dla kilku diugoni. Ssaki te są spokojnymi, pokojowo nastawionymi zwierzętami i chociaż wydają się otyłe, w rzeczywistości są kształtu wrzecionowatego (co oznacza, że ich forma jest szersza w środku, z mniejszymi obwodami na obu końcach ich ciała). Są hydrodynamiczne, silnie umięśnione i osiągają do 3 metrów długości, ważą do 500 kg. Żywią się wyłącznie przy dnie, głównie trawą morską i roślinnością wodną, którą wyrywają z korzeniemi, kopiąc pyskami bruzdy w dnie morza. Preferowane siedliska tego gatunku obejmują ciepłe i płytkie wody przybrzeżne, ze zdrowymi ekosystemami, które dostarczają wymaganą przez nie dużą ilość roślinności.

Diugoń (Dugong dugon)

Łąki trawy morskiej są niezbędnym źródłem pożywienia diugoni, które żywią się całymi roślinami, wykopując charakterystyczny szlak pastwiskowy. Pomiar ścieżek karmienia pomaga nam zrozumieć ich preferowaną dietę, ruchy i codzienną aktywność.| RED SEA DUGONG PROJECT™

Diugonie regularnie wynurzają się na powierzchnię, aby oddychać, mogą jednak wstrzymać oddech do 11 minut, nurkując, aby się pożywić, zbadać teren, odpocząć lub podróżować. Jedną z najczęstszych technik monitorowania Dugong jest badanie z powierzchni| RED SEA DUGONG PROJECT™


Nasza wiedza na temat zachowań społecznych diugoni jest dość szczątkowa. Ich zwyczaje i siedliska utrudniają ich obserwację, a brak wyraźnej klasy wielkości lub wyraźnego dymorfizmu płciowego ogranicza dane uzyskane z obserwacji bezpośredniej. Jedyną definitywną, długotrwałą jednostką społeczną jest krowa i jej cielę.


Uważa się, że diugonie są najbardziej zagrożonymi dużymi ssakami na kontynencie afrykańskim, w Afryce Wschodniej rośnie obawa, że wkrótce lokalnie wyginą, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe środki ochronne. Diugonie są wymienione w załączniku I do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) i sklasyfikowane na całym świecie jako „podatne na wyginięcie” z powodu spadku populacji o co najmniej 25% w ciągu ostatnich 90 lat (IUCN, 2000). Ich wymagania siedliskowe i powolne tempo reprodukcji czynią je szczególnie podatnymi na działalność antropogeniczną. Diugoniom przede wszystkim zagrożają polowania, przypadkowe chwytanie w sieci, zanieczyszczenie środowiska, rozwój wybrzeża oraz choroby. Jeśli masz szczęście pływać lub nurkować z nimi, postępuj zgodnie z poniższym kodeksem postępowania i najlepszymi praktykami.


Kodeks postępowania i najlepsze praktyki:


W ciągu ostatnich kilku miesięcy ściśle współpracowaliśmy z dyrektorami, obsługą nurkową, zespołem zarządzającym i profesjonalnymi nurkami z Blue Ocean Diving Centers & Resorts, Hilton Nubian Resort Marsa Alam oraz Abu Dabbab Beach i Abu Dabbab Lodge nad zaprojektowaniem i wdrożeniem kompleksowego planu zarządzania środowiskiem oraz ustaleniem aktualnych kroków jakie należy podjąć w celu zapewnienia ochrony bioróżnorodności w Zatoce Abu Dabbab.

Profesjonalni członkowie zespołu nurkowego, zarówno instruktorzy, jak i przewodnicy nurkowy ukończyli szkolenie, które obejmowało innowacyjne podejście do ochrony ekosystemów oraz kluczowych dla tego rejonu gatunków poprzez edukację i naukę obywatelską. Obecnie przeszkolony zespół profesjonalnych nurków włącza kodeks postępowania i najlepsze praktyki do swoich codziennych działań poprzez odprawy środowiskowe i udostępnianie gościom edukacyjnych materiałów cyfrowych w 12 różnych językach.

Oferując swoją lokalną wiedzę i bezpośrednio angażując się w obywatelski program naukowy, monitorując i chroniąc nasze zasoby naturalne, profesjonalni nurkowie będą odgrywać kluczową rolę w ochronie środowiska morskiego, przenosząc edukację w tym zakresie na zupełnie nowy poziom.


Kodek Postępowania i Najlepsze Praktyki

Pobierz BEZPŁATNĄ kopię cyfrowych materiałów w wysokiej rozdzielczości w obszarze ochrony morskich ekosystemów z naszego E-Library

DO

 • Wiedza jest kluczem, zdobywaj wiedzę na temat zachowań zwierząt, ekologii oraz ochrony.

 • Czytaj tablice instruktażowe i informacyjne.

 • Uczestniczyć w programach ochrony środowiska morskiego i uważnie słuchać informacji o środowisku; Twój lokalny przewodnik poinformuje Cię, czego się spodziewać i jak zareagować.

 • Noś kamizelkę ratunkową i bądź bezpieczny/a

 • Rób dużo zdjęć i zgłaszaj obserwacje tutaj: Report Sightings

 • Ogranicz obserwację do maksymalnie 30 minut. Skróć czas obserwacji, jeśli czujesz, że zwierzę jest zdenerwowane.

 • Podczas sezonu lęgowego żółwi (kwiecień - październik) Postępuj zgodnie z Kodeksem postępowania i najlepszymi praktykami w obszarach lęgowych - Code of Conduct and Best Practices in Turtle Nesting Areas.

DON'T

 • ZAKAZANE jest dotykanie, ściganie i ujeżdżanie zwierząt.

 • Unikaj fotografowania z lampą błyskową, która może przestraszyć zwierzęta.

 • Unikaj używania Selfie-Sticks szczególnie, gdy jesteś w bliskiej odległości od zwierząt

 • Nie wyrzucaj śmieci na plażę. Użyj kosza na śmieci.

 • Wszystkie metody łowienia ryb są ZAKAZANE na tym obszarze.

 • Unikaj używania podwodnych sygnalizatorów akustycznych.

 • Ogranicz stosowanie kremów przeciwsłonecznych i używaj produktów przyjaznych dla środowiska.

 • NIE karm ryb ani żadnych zwierząt.

Marsa Abu Dabbab jest siedliskiem dla kilku zagrożonych gatunków, takich jak żółwie zielone, żółwie szylkretowe i diugonie. To sprawia, że jest to jedna z niewielu lokalizacji, w których możesz doświadczyć wyjątkowych spotkań z tymi zwierzętami. Obecność tych zwierząt, a także ogromna bioróżnorodność tutejszych ekosystemów sprawia, że zatoka ta jest punktem centralnym w kwestii ochrony zasobów Morza Czerwonego. Aby tak pozostało, konieczne jest przestrzeganie kodeksu postępowania, którego łamanie doprowadzi do nieodwracalnych szkód w ekosystemach, zagrażając zdrowiu i dobrostanowi tych ważnych gatunków zwierząt.


Dziękujemy Blue Ocean Dive Centers & Resorts za zapewnienie naszemu zespołowi „logistyki operacyjnej od A do Z”. Specjalne podziękowania dla zespołu nurkowego, Gigi i zespołu zarządzającego, kapitana Tawfika i jego załogi. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Hilton Nubian Resort Marsa Alam za wsparcie, dziękujemy też Abu Dabbab Beach oraz Abu Dabbab Lodge.


Na koniec chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność i uznanie dla pana Khaled Hamed - dyrektora generalnego Blue Ocean i rady dyrektorów Abu Dabbab Group za ich bezpośrednie zaangażowanie i ciągłe wsparcie naszej pracy na rzecz ochrony Morza Czerwonego.


Authors:

tłumaczenie na j. polski:

Gosia Jazel

RED SEA PROJECT™


2,893 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page