google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

ROČNÍ VÝROČÍ

Dnes oslavujeme naše první výročí a rádi bychom využili této příležitosti a zavzpomínali na veškerou úžasně odvedenou práci. Rádi bychom poděkovali našemu výzkumnému týmu, dobrovolníkům a všem spolupracovníkům. Jsme vděční za nesmírné odhodlání, pozitivní přístup a nasazení, kterými společně dokazujeme, že jsme otevření změnám a umíme se přizpůsobit každé nové situaci. Tyto atributy jsou pro RED SEA PROJECT™ nedocenitelné.


Vaše znalosti a zkušenosti pomohly vzdělávat studenty, učitele a členy komunity o Rudém moři a vytvořily praktické projekty, které pomáhají chránit egyptské ekosystémy.


Využili jsme naše tréninkové schopnosti v online přednáškách a digitálních vzdělávacích materiálech. Dodali jsme ZDARMA edukativní relace více než 5 000 účastníkům ve 12 různých jazycích.Přírodovědecké programy RED SEA PROJECT™ podporovaly místní výzkumníky a distančně zapojené dobrovolníky ve zvyšování gramotnosti o oceánech, a to šířením informací a vytvářením povědomí o mořských ekosystémech a hrozbách, které se oceánů týkají.Ani v této těžké době jsme nepolevili v našem úsilí o další rozvoj. V červnu 2020 jsme se přestěhovali do nového sídla v rakouském Grazu a RED SEA PROJECT™ se stala první oficiálně registrovanou mezinárodní neziskovou organizací zaměřenou na ochranu moří a životního prostředí Rudého moře. Naším cílem je vytvořit silné vazby s vládními a nevládními orgány v zemích kolem Rudého moře. Tento rok bude pro RED SEA PROJECT™ rokem dalšího zajímavého vývoje a těšíme se na nové příležitosti a šance, abychom s velkým nadšením vyrovnali některé z neúspěchů z minulého roku.


Když se ohlédneme za svým prvním rokem, je nad čím truchlit. Přesto doufám, že dokážeme přemýšlet o mnoha pozitivních aspektech naší cesty. Obtížné časy, jako jsou tyto, nám všem umožňují vidět naše silné stránky v novém světle, a pobízet nás k jejich lepšímu využití. Nelze vyjádřit slovy vděčnost našim kolegům a partnerům, kteří při nás během prvního roku stáli a tvrdě pracovali a společně hledali nejlepší možná řešení. Vydali jste ze sebe maximum, neztratili sebevědomí a zachovali si pozitivní myšlení. To je náš společný úspěch! Naše práce není zdaleka dokončena a my víme, že své mise nemůžeme dosáhnout sami. Věříme, že vzájemná spolupráce je nezbytná při hledání řešení a vymýcení bezprostředních hrozeb pro mořské prostředí!


S pozdravem,


Ředitel | RED SEA PROJECT™

Rudé moře, Egypt


14.dubna 2021


Překlad: Jana Samec

30 views

Recent Posts

See All
bottom of page