google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Zátoka Marsa Abu Dabbab

Marsa Abu Dabbab je přírodní zátoka ve tvaru písmene U v údolí Abu Dabbab. Leží 35 km severně od městečka Marsa Alam a je podél tohoto pobřeží místem, které musíte navštívit. S lákavými azurovými vodami a nádhernou písečnou pláží je Marsa Abu Dabbab hostitelem výjimečné sestavy mořských druhů včetně želv, delfínů a dugongů.

Marsa Abu Dabbab | letecký pohled - Foto s laskavým svolením @ Blue Ocean Dive Centers & Resorts

Marsa Abu Dabbab | Satelitní snímek CNES - Foto @Google Earth


Marsa Abu Dabbab je pojmenována po údolí Abu Dabbab, přičemž marsa znamená přírodní záliv. Uprostřed zálivu se nachází jak písečného dno, tak louky mořských trav: Na severu i jihu zátoku lemují útesy, které chrání před silnými proudy a vlnami. Samotný záliv je poměrně mělký, hloubka se pohybuje v rozmezí 3 až 18 metrů, ale jakmile se přemístíte dále od pobřeží, dno začne prudce klesat asi 30-40 metrů hluboko. Mělké vody jsou ideální pro šnorchlaře a plavce, hlubší vody jsou přenechány potápěčům k prozkoumání. Jak plavci, tak potápěči mohou sami objevit bohatou biologickou rozmanitost druhů žijících v této oblasti.


Kareta pravá (Eretmochelys imbricata)


Korálové útesy


Korálové útesy jak na severní, tak na jižní straně, představují bohatá stanoviště, která vychovávají rozmanitou škálu různobarevných útesových ryb, přičemž k těmto cenným ekosystémům přispívají tvrdé a měkké koráli. Útesy jsou domovem mnoha ryb, a to jsou nejen ostenec, barakuda, klaun, perutýn, skalár, muréna, motýlice, klipka, odranec pravý, ploskozubec, ropušnice, jehla a mořský koník. Koráli se liší tvarem, velikostí a barvou, mezi nejčastější v této oblasti patří ohnivé, bublinkové, mozkové a kožnaté koráli a také gorgónie. Pravděpodobně ještě více vzrušující jsou karety pravé, které v této oblasti žijí. Krmí se, odpočívají a plavou. Šance pozorovat exempláře těchto majestátních tvorů po celý rok, jsou vysoké.

Perutýn Pterois volitans

Průzkum korálových útesů | RED SEA MARINE ECOSYSTEMS PROJECT™


Písečné mořské dno mezi útesy a loukami mořských trav je domovem několika mořských živočichů, včetně Pilohřbeta halavi (Glaucostegus halavi), Trnuchy jemenské (Pastinachus sephen), Trnuchy modroskvrnné (Taeniura lymma) a často vídané matky s dcerou druhu Síby skvrnité (Aetobatus narinari).

Pilohřbet halavi - Glaucostegus halavi

Trnucha jemenská - Pastinachus sephen


Louky mořských trav


Louky mořských trav jsou jedním z nejdůležitějších ekosystémů na naší planetě. Poskytují stanoviště, školky a potravu pro rozmanité mořské druhy, přispívají ke zlepšení kvality vody, recyklaci živin, stabilizaci sedimentů, produkci kyslíku a zmírňování změny klimatu. Ačkoli se tato tráva jeví jako obyčejná tráva, je to ve skutečnosti kvetoucí rostlina (známá také jako krytosemenná rostlina); žije plně ponořená v mělkých hloubkách našich oceánů a využívá sluneční energii k fotosyntéze. Jejich pyl se přenáší pohybem vody, který způsobují proudy, větry, příliv a odliv. Trávy však mají také schopnost reprodukovat se nepohlavně (bez přenosu pylu). Semena vysazují do písečného dna. Mořské trávy jsou nejen produktivnější než zemědělská půda, ale jsou také úzce spjaty s korálovými útesy, které slouží jako školky pro mnoho druhů korýšů a ryb. Želvy, mořské krávy a měkkýši se živí také přímo epifytickými řasami, které na těchto loukách rostou.


Mořská kráva - Dugong dugon - v Marsa Abu Dabbab


Dugongové se živí primárně mořskou travou. Nedávné studie ukazují, že dávají přednost travám bohatým na dusík a chudým na vlákninu, jako například Halophile ovalis. Dugongové mohou přimět louky mořských trav k obnově druhů, kterým dávají přednost.

Průzkum louky s mořskými travami | RED SEA MARINE ECOSYSTEMS PROJECT™


Z průzkumů v oblasti Marsa Alam bylo zaznamenáno sedm druhů luk s mořskými travami. Nejrozšířenější je Halophila stipulacea, která ve vodách hlubokých 6 až 45 m tvoří rozsáhlé mono-specifické louky. Mezi další druhy mořské trávy konzumované dugongy v Rudém moři patří: Halophila stipulacea, Halodule uninervis, Thalassodendron ciliatum, Cymodocea rotundata a Syringodium isoetifolium (Lipkin 1975).


Druhy mořské trávy nalezené v oblasti Marsa Alam:

o Thalassia hemprichii

o Thalassodendron ciliatum

o Halophila stipulacea

o Halophila ovalis

o Halodule uninervis

o Cymodocea rotundata

o Syringodium isoetifolium


Kareta obrovská


O karetách obrovských (Chelonia mydas) je známo, že během svého života uplavou neuvěřitelně dlouhé vzdálenosti, přičemž někteří jedinci cestují přes celé oceány ze svých krmných oblastí na hnízdící pláže ležící v tropech a subtropech. Tato neuvěřitelná starověká stvoření používají Zemské magnetické pole jako neviditelnou mapu k navigaci přes oceány a během migrace.


Marsa Abu Dabbab je domovem více než 120 karet obrovských a většina z nich je považována za rezidentní želvy, jež jsou zde pravidelně pozorovány.


Jako součást projektu RED SEA TURTLES PROJECT ™ shromažďujeme údaje o želvách - místa jejich výskytu, míry, pohlaví, aktivitu a využívání stanovišť. Monitorování mořských želv funguje na výzkumném programu umělé inteligence, který využívá vzory na hlavách a krunýřích želv k identifikaci jedinců, a to s nejvyšší přesností.

Kareta obrovská Chelonia mydas

Program monitorování a ochrany želv | RED SEA TURTLES PROJECT™


Efektivní ochrana mořských želv do značné míry závisí na informacích o využívání jejich stanovišť a rozložení želvích populací. Fotoidentifikace nám umožňuje charakterizovat části těla každé želvy, pomáhá nám porozumět jejich pohybům, vědět, kde se pohybují a plavou, a pomáhá nám určit, jaké zvolit nejlepší metody jejich ochrany. Vyvinuli jsme metodu, pomocí níž můžete s identifikací pomoci i vy, nahlásit výskyt želv při šnorchlování, potápění nebo plavání v dané oblasti.


Mořská kráva - Dugong dugon


Marsa Abu Dabbab je domovem několika rezidentních dugongů. Tito savci jsou mírumilovná a klidná zvířata. Působí sice tlustě, ale jsou to zvířata protáhlá, hydrodynamická a velmi svalnatá, dorůstající délky až 3 metry a vážící až 500 kg. Živí se výhradně travami mořského dna a jinou vodní vegetací, kterou vyhrabávají čumákem ze dna. Dávají přednost teplému a mělkému vodnímu prostředí se zdravým ekosystémem, který produkuje dugongy vyžadované velké množství vodních rostlin.


Dugong (Dugong dugon)

Louky s mořskou trávou jsou základním zdrojem potravy, dugongové se živí celými rostlinami a dokáží vyrýt výraznou pastevní stezku. Měření krmných stezek nám pomáhá porozumět jejich preferované stravě, pohybům a aktivitám. || RED SEA DUGONG PROJECT™

Dugongové se pravidelně vynořují, aby se nadechli, ale dokáží zadržet dech až na 11 minut, potopit se, krmit, zkoumat, odpočívat nebo plavat. Jednou z nejběžnějších technik monotoringu dugongů je průzkum z povrchu | RED SEA DUGONG PROJECT™


Znalost sociálního chování dugongů je pouze základní. Kvůli návykům a stanovištím dugongů je obtížné je pozorovat. Nedostatek velikostních tříd a absence zjevného pohlavního dimorfismu (je obtížné rozeznat samici od samce) se znalosti omezují jen na údaje získané přímým pozorováním. Jedinou dlouhodobou sociální jednotkou je kráva a její tele.


Dugongové jsou považováni za nejohroženějšího velkého savce na africkém kontinentu. Ve východní Africe rostou obavy, že pokud nebudou přijata okamžitá ochranná opatření, jsou ve vážném nebezpečí lokálního vyhynutí. Dugongové jsou uvedeni v dodatku I k Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a celosvětově klasifikováni jako „náchylní k vyhynutí“ v důsledku poklesu populace o nejméně 25% za posledních 90 let (IUCN, 2000). Jejich nároky na stanoviště a pomalá reprodukce je činí obzvláště zranitelnými. Jsou ohroženi lovem, zachycením do sítě, znečištěním vody, zástavbou pobřeží a nemocemi. Pokud máte dostatek štěstí, že s nimi můžete plavat nebo se potápět, dodržujte níže uvedený kodex chování.Kodex chování a doporučené postupy:


Během posledních několika měsíců jsme pracovali ruku v ruce s řediteli, potápěčskými centry, managementem a profesionálními potápěči Blue Ocean Diving Centers & Resorts, Hilton Nubian Resort Marsa Alam a Abu Dabbab Beach a Abu Dabbab Lodge na návrhu komplexního plánu environmentálního managementu a na aktualizaci opatření k ochraně biologické rozmanitosti Marsa Abu Dabbab.

Profesionální potápěči, instruktoři i divemasteři, absolvovali školení a nyní zahrnují aktualizovaný kodex chování do svých každodenních činností. Konají tak prostřednictvím environmentálních briefingů a poskytováním digitálních materiálů o životním prostředí ve 12 různých jazycích. Školení zahrnovalo inovativní přístup k ochraně ekosystémů a jejich klíčových druhů.

Profesionální potápěči, kteří nabízejí své znalosti a přímo se zapojují do programu monitorování a ochrany našich přírodních zdrojů, budou hrát klíčovou roli v ochraně mořského prostředí a posouvají vzdělávání v této oblasti na zcela novou úroveň.


Kodex chování a doporučené postupy:

Stáhněte si zdarma Kodexy chování ve vysokém rozlišení z naší E-Liberary.

ANO

 • Znalosti jsou klíčové, seznamte se s chováním zvířat, ekologií a ochranou.

 • Čtěte informační tabule.

 • Účastněte se programů na ochranu moří a pozorně naslouchejte ekologickým briefingům; váš lokální průvodce vám řekne, co můžete očekávat a jak reagovat.

 • Noste záchrannou vestu a zůstaňte v bezpečí.

 • Hodně foťte a oznamte výskyt klíčových druhů.

 • Omezte své pozorování na maximálně 30 minut. Vzdalte se, pokud máte pocit, že je zvíře ve stresu.

 • Během hnízdění želv (duben až říjen) věnujte pozornost Kodexu chování v oblastech želvích hnízd.

NE

 • NEPOKOUŠEJTE se zvířat dotýkat, jezdit na nich, ani je pronásledovat.

 • Vyhněte se fotografování s bleskem, které může zvířata vyděsit.

 • Vyhýbejte se používání selfie tyčí, zvláště jste-li v blízkosti zvířat.

 • Neodhazujte odpadky na pláži. Použijte koše.

 • V této oblasti NENÍ poloven žádný rybolov.

 • Vyvarujte se používání podvodních akustických signalizačních zařízení.

 • Omezte používání slunečního krému a používejte výrobky šetrné k životnímu prostředí.

 • NEKRMTE ryby ani zvířata.

Marsa Abu Dabbab je domovem několika ohrožených druhů, jako jsou karety obrovské, karety pravé a dugongové. To z něj dělá jedno z mála míst, kde se s těmito zvířaty můžete setkat. Jejich přítomnost a široká škála biologické rozmanitosti a ekosystémů činí z této zátoky ohnisko ochrany Rudého moře. Abychom zajistili, že to tak zůstane, je nutné dodržovat kodex chování. Pokud tak neučiníte, povede to k nevratným škodám na ekosystémech, které ohrožují zdraví a pohodu těchto klíčových druhů.


Rádi bychom poděkovali Blue Ocean Dive Centers & Resorts za poskytnutí „provozní logistiky od A do Z“ našemu týmu. Zvláštní poděkování patří potápěčskému týmu, Gigimu a jeho operačnímu týmu, kapitánovi Tawfikovi a jeho posádce. Jsme neuvěřitelně vděční za podporu Hilton Nubian Resort Marsa Alam, Abu Dabbab Beach a Abu Dabbab Lodge.


V neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit naši upřímnou vděčnost a uznání panu Khaledovi Hamedovi - generálnímu řediteli společnosti Blue Ocean a představenstvu skupiny Abu Dabbab Group za jejich přímou účast a trvalou podporu naší práce na ochraně moří.


Autoři:

RED SEA PROJECT™


Překlad:

3,174 views

Recent Posts

See All

1 Comment


GREAT. I keep my fingers cross for success in all of your environmental programs 🙂

Like
bottom of page