google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Krowa Morska ( Dugong dugon )

Updated: Jul 10, 2021

Krowy Morskie - Diugonie są zwierzętami bardzo spokojnymi. Wydają się grube ale są wrzecionowate, hydrodynamiczne i silnie umięśnione. Osiągają do 3 metrów długości i wagę do 500 kg. Żerują wyłącznie na dnie gdzie żywią się głównie trawą morską i roślinnością wodną, ​​którą wyrywają kopiąc za pomocą pysków bruzdy w dnie morskim. Preferowane siedliska tego gatunku obejmują ciepłe i płytkie wody przybrzeżne ze zdrowymi ekosystemami, które utrzymują duże ilości roślinności.

Jako ssaki regularnie wypływają na powierzchnię aby oddychać i nurkują z powrotem aby się pożywić, poznać teren, ustalić swoje położenie, odpocząć lub płynąć w dalszą podróż. Cykl reprodukcyjny charakteryzuje się długim 13-miesięcznym okresem ciąży, po którym samica urodzi jedno cielę, które będzie objęte intensywną opieką rodzicielską aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej - czyli między 8 a 18 rokiem życia. Krowy Morskie są zwierzętami długowiecznymi - żyją do 50 lat lub dłużej, ale ze względu na duży wysiłek włożony w prokreakcję, dbanie i ochronę młodych, samice rodzą tylko kilka razy w ciągu swojego życia.


Diugonie pochodzą od ssaków lądowych, które żerowały na płytkich i trawiastych bagnach w oceanie a ich najbliższym współczesnym krewnym jest słoń. Ich gładka skóra jest łupkowato-szara a ciało bardziej opływowe niż ciało manaty z ogonem w kształcie przywry i głową świni. Występują one w płytkich wodach ławic pływowych. Nowonarodzone cielę ma zwykle 1,2 metra długości, waży około 30 kg i jest zależne głównie od mleka matki przez okres do 18 miesięcy.


Znajomość zachowań diugoni jest elementarna.  Zwyczaje i siedliska diugoni utrudniają ich obserwację, a brak odrębnych klas wielkościowych lub oczywisty dymorfizm płciowy ogranicza dane uzyskane z obserwacji bezpośrednich. Jedyną określoną i trwałą jednostką społeczną jest krowa morska i jej cielę.

Krowy Morskie żywią się głównie trawami morskimi.  Ostatnie badania wskazują, że preferują gatunki bogate w azot i ubogie w błonnik, takie jak Halophile ovalis.  Potrafią zniekształcać dna trawy morskiej aby stymulować regenerację szybko rosnących gatunków pionierów, które preferują. Utrzymanie bardzo smacznego obszaru żywności nazwano „wypasem uprawnym”.  Zwykle wyrywają całe rośliny, tworząc charakterystyczne ścieżki żerowania. Podobnie jak hipopotam, który dostarcza siedliskom słodkowodnym do 50 kg przetworzonego materiału roślinnego dziennie. Diugoń również przetwarza składniki odżywcze z łąk morskich, chociaż zakres tego ważnego procesu ekologicznego pozostaje do określenia ilościowego.

Krowy morskie żerują na trawie morskiej


Ruchy diugoni były śledzone w badaniach z wykorzystaniem VHF oraz nadajników satelitarnych.  Większość ich podwodnych podróży ma miejsce w obszarach występowania trawy morskiej i jest podyktowana pływami. Na południowych granicach swojego zasięgu krowy odbywają sezonowe podróże do cieplejszych wód.  Odnotowano zarówno ruchy krótkodystansowe, 15-40 km dziennie jak i duże odległości do 600 km, co wskazuje na znaczenie współpracy międzynarodowej w zarządzaniu nimi.

Krowy Morskie - Dugonie i ich rozmieszczenie na mapie

Krowy morskie mają rozległy zasięg obejmujący co najmniej 37 krajów i terytoriów. Występują w połączeniu z przybrzeżnymi i wyspiarskimi darniami morskimi (trawa i część ziemi pod nią) w wodach tropikalnych i subtropikalnych zachodniego Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. W przybrzeżnych wodach północnej Australii znajduje się około 85 000 krów morskich na świecie.  Prawdopodobnie będzie to co najmniej trzy czwarte światowej populacji a być może znacznie więcej. W innych miejscach populacje są małe i podzielone a na niektórych obszarach, takich jak Mauritius, Malediwy oraz części Kambodży i Laosu, krowy morskie już zniknęły.  Mięso diugonia smakuje jak wołowina. Polowanie na diugonie w poszukiwaniu pożywienia i ropy było kiedyś szeroko rozpowszechnione w całym jego zasięgu i nadal występuje w co najmniej 31 krajach. Obecnie diugoń jest prawnie chroniony w większości krajów.

Stare zdjęcie z kolekcji dr Hamed Gohar przedstawiające egipskich rybaków polujących na krowę morską. Zdjęcie dzięki uprzejmości Narodowego Instytutu Oceanografii i Rybołówstwa - NIOF |  Stacja Badawcza Hamed Gohar

Krowy morskie w egipskim Morzu Czerwonym

W 1957 roku egipski biolog dr Hamed Gohar opublikował pierwsze naukowe badania na temat krów morskich w Morzu Czerwonym. Istnieją jednak dowody na to, że zwierzęta te były znane i ścigane przez starożytne kultury na tym obszarze. W rzeczywistości legalnie polowano na nie w Egipcie jeszcze kilka dekad temu. Niewiele jest informacji na temat rozmieszczenia i liczebności diugoni wzdłuż afrykańskiego Morza Czerwonego. Sytuacja egipskiego Morza Czerwonego jest nadal stosunkowo nieznana. Jednak kilka lokalizacji zyskało popularność ze względu na obecność osób lub grup mieszkańców co w konsekwencji przyciąga rzesze turystów. Ponadto ponieważ linia brzegowa Egiptu jest obszarem intensywnej budowy, procesem ciągłym są zmiany i degradacja siedlisk. Należy podjąć szereg inicjatyw w zakresie zarządzania na poziomie społeczności aby chronić gatunek poprzez ochronę obszarów przybrzeżnych, na których istnieją lub mogą być one obecne.


Kodeks postępowania i najlepsze praktyki dotyczące nurkowania z akwalungiem i snorkelingu

 • Nie próbuj dotykać, gonić krowy morskiej ani na niej jeździć.

 • Nie ograniczaj normalnego ruchu ani zachowania krowy morskiej.

 • Zachowaj minimalną odległość 3/4 metra od krowy morskiej.

 • Możesz robić zdjęcia, ale unikaj fotografowania z lampą błyskową, która może przestraszyć krowę morską. Fotografuj wszystkie charakterystyczne cechy, które mogą pomóc w ponownej identyfikacji krowy morskiej w przyszłości.

 • Nie używaj podwodnego nurkowego skutera.

 • Unikaj podwodnych sygnalizatorów akustycznych.

 • Ogranicz obserwację do maksymalnie 30 minut.

 • Grupy pływające lub snurkujące powinny trzymać się razem i najlepiej pozostać na powierzchni.

 • Nie wykonuj żadnego swobodnego nurkowania tzw. freedivingu w pobliżu krowy morskiej.

 • Nie karm krowy morskiej.

 • Każdy płetwonurek powinien zachować bezpieczną odległość od dna i NIE przesuwać piasku ani siadać na trawie morskiej.

 • Nie wyrzucaj śmieci na plażę ani za burtę łodzi przed lub po nurkowaniu / wycieczką na snurkowanie.

 • Podnieś podwodne śmieci.

 • Zgłoś wszelkie naruszenia władzom.


Ważna informacja dla kapitanów łodzi, kapitanów i skipperów zodiaków lub szybkich łódek motorowych

Kodeks postępowania i najlepsze praktyki dotyczące pływania łódką

Uważa się, że krowy morskie są najbardziej zagrożonym wyginięciem gatunkiem na kontynencie afrykańskim. W Afryce Wschodniej rośnie obawa, że ​​jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe środki ochronne, grozi im poważne niebezpieczeństwo lokalnego wyginięcia.

Krowy morskie są wymienione w załączniku I do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) i sklasyfikowane na całym świecie jako „narażone na wyginięcie” ze względu na spadek populacji o co najmniej 25% w ciągu ostatnich 90 lat (IUCN,  2000). Ich wymagania siedliskowe i powolne tempo rozmnażania sprawiają, że są one szczególnie narażone na działalność antropogeniczną i są zagrożone przez polowania, przypadkowe połowy w sieci, zanieczyszczenia wybrzeża i rozwój choroby.

Mamy nadzieję, że dokument ten zapoczątkuje proces szerszego uświadamiania opinii publicznej o losie krów morskich w egipskim Morzu Czerwonym. Można to osiągnąć na wiele sposobów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym. Można opracować materiały edukacyjne na temat aspektów ochrony diugoni i metod minimalizowania przypadkowych połowów. Informacje powinny być rozpowszechniane za pośrednictwem władz okręgowych i istniejącej sieci morskich obszarów chronionych oraz projektów ochronnych wzdłuż wybrzeża oraz za pośrednictwem mediów. Na poziomie lokalnym, zwłaszcza w kluczowych wioskach rybackich i kurortach turystycznych, należy wzmocnić działania edukacyjne przy wsparciu rządu egipskiego i władz okręgowych za pośrednictwem platform e-learningowych do spotkań publicznych. Nowe role, które pasują do obecnej sytuacji i powinny mieć zastosowanie to: ciągła edukacja, właściwe zarządzanie i monitorowanie, które są koniecznością.


Tłumaczenie na język polski: Sylwia Szymańska

RED SEA PROJECT™

 

Pobierz DARMOWĄ kopię w wysokiej rozdzielczości Kodeksu postępowania i najlepszych praktyk nurkowania z akwalungiem i snorkelingu / pływania łódką i nie tylko z naszej części E-Liberary w sekcji Red Sea Dugong Project.
8,163 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page