google38a4670fad8f46f8.html
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Informacje o nurkowaniu w środowisku wodnym - dla profesjonalnych nurków

Drodzy przewodnicy nurkowi,


Badania pokazują, że nurkowie, którzy nie otrzymali informacji środowiskowej, dotykają rafę koralową średnio osiem razy w ciągu nurkowania. 80% tych dotknięć, potrąceń i zahaczeń jest szkodliwych, a tylko 35% wszystkich z nich jest niezamierzonych. Po przejściu odprawy środowiskowej, kontakt nurków z rafą jest zmniejszony z ośmiu do jednego lub dwóch na nurkowanie, przy czym mniej niż 30% z nich powoduje uszkodzenia, a 80% wszystkich kontaktów z rafą jest niezamierzonych.

RED SEA PROJECT

EDUKACJA - OBSERWACJA - KONSERWACJA

WPŁYW CZŁOWIEKA

 • Podkreśl, że istnieje stały wpływ człowieka na rafy w Morzu Czerwonym ze względu na ich bliskość do brzegu. Rafy w innych częściach świata mogą znajdować się w znacznej odległości, gdzie można dopłynąć tylko łodzią i dlatego są mniej dostępne dla nurków.  Wzmacnia to potrzebę dobrych praktyk nurkowych na rafie Morza Czerwonego.

 • Nie pozwalaj nurkom na dotykanie, trzymanie, ściganie lub nękanie zwierząt morskich.  Może to spowodować u nich stres a nawet kontuzję a także  mogą się one bronić i zranić nurka. Zacytuj historię z Sharm El Sheikh, gdzie nurek próbował aby żółw go holował - przejażdżka na żółwiu, który próbował wypłynąć na powierzchnię by oddychać, został on utopiony przez nurka. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony wybrzeża to Ustawa 102 z 1983 r. dla obszarów chronionych i Ustawa 4 z 1994 r. dotycząca ochrony środowiska. Zabrania się dotykania delfinów i krów morskich, żółwi i innych organizmów morskich.

 • Wyjaśnij, dlaczego karmienie ryb jest niepożądane. Może rozwinąć nienaturalne lub nawet agresywne zachowanie u ryb i stworzyć uzależnienie. Żywność wprowadzana spoza ich siedliska nie zaspokoi odpowiednio ich wymagań żywieniowych, a nawet może być dla nich toksyczna.  Zabijanie innych organizmów morskich w celu karmienia ryb nie może być nigdy tolerowane.  Podobnie, nigdy nie pozwalaj nurkom łowić włócznią bądź kuszą na rafie na własny użytek.  Jest to naruszenie prawa parków narodowych.

 • Zniechęcaj nurków do zabierania pamiątek, takich jak muszle lub kawałki koralowca, ponieważ są one częścią biologicznego cyklu. Zostawiając je na swoim miejscu w końcu ulegną zniszczeniu i dostarczą koralowcom budującym rafy składniki odżywcze potrzebne do budowy ich egzoszkieletów z węglanu wapnia.

 • Zniechęcaj nurków do wyrzucania śmieci na plażę lub za burtę łodzi przed lub po nurkowaniu. Podnieś i zabierz podwodne śmieci, które wyglądają świeżo. Opróżnij butelki i puszki, być może zawierają one małe organizmy morskie lub jaja organizmów morskich. Pozostaw każde śmieci, które wyglądają na stare, ponieważ mogą one stanowić siedlisko.

 • Zgłoś szkody wyrządzone przez grupy lub osoby, które mogą mieć wpływ na życie morskie, w miarę możliwości ze zdjęciem.


RED SEA PROJECT

EDUKACJA - OBSERWACJA - KONSERWACJA

UMIEJĘTNOŚCI NURKOWE

 • Podkreśl znaczenie dobrej kontroli pływalności. Upewnij się, że nurkowie wykonują kontrolę wyważenia podczas pierwszego nurkowania, aby poprawić pływalność. Daj niedoświadczonym nurkom możliwość ćwiczenia umiejętności pływalności przed nurkowaniem w pobliżu rafy. Trzymaj nurków ze słabą kontrolą pływalności w odległości co najmniej 5 metrów od jakiejkolwiek rafy. Ci, którzy mają dobrą pływalność powinni pozostać 2 metry od rafy.

 • Opisz prawidłową procedurę dokładniejszej obserwacji rafy.  Nurkowie powinni być ustawieni pod kątem 90 ° do rafy, trzymając płetwy wysoko, z dala od koralowców. Powinny mieć neutralną pływalność i po prostu oddychać aby oddalić się od rafy przed ponownym użyciem płetw. Fotografowie muszą uzbroić się w cierpliwość i szukać odpowiedniego miejsca do stabilizacji, a nie żywej rafy.  Muszą być jeszcze bardziej świadomi pływalności, niż gdyby nie robili zdjęć.

 • Wyjaśnij nurkom, że jeśli stracą kontrolę i będą musieli dotknąć czegoś, aby się ustabilizować, powinni poszukać kawałka martwego korala lub skały a później jednym palcem delikatnie odepchnąć się od rafy. To lepsze niż uderzenie w rafę całym ciałem.

 • Poinformuj nurków, żeby przyjęli jak najbardziej opływową pozycje oraz odpowiednio zabezpieczyli swój sprzęt, przed swobodnym zwisaniem lub dyndaniem jakiegokolwiek jego części. Powinni zachować poziomą pozycję, kolana lekko zgięte z płetwami do góry w celu uniknięcia dotykania czegokolwiek. 

 • Poinstruuj nurków o tym, kiedy chcą zatrzymać się w wodzie (na przykład, kiedy czekają na innych nurków lub podczas przystanku bezpieczeństwa), muszą mieć neutralną pływalność i dlatego nie powinni ustawiać się pionowo, aby pozostać w tym samym punkcie. W przypadku początkujących nurków, rób przystanki bezpieczeństwa podczas pływania, aby utrzymać ich w pozycji poziomej.

 • Powiedz nurkom, aby uważali na odległość między płetwami a koralowcami. Ponad 90% wszystkich uszkodzeń koralowców jest wynikiem kontaktu z płetwami i zwykle występuje podczas pierwszych 10 minut nurkowania. Jeśli nurkowie nieumyślnie utkną na rafie, powinni stosować inflator oraz kontrole swojego oddechu zamiast płetw, aby wyjść z trudności.

 • Unikaj stosowania metody pływania do tylu podczas prowadzenia grupy nurkowej, chyba że wiesz na pewno, że znajdujesz się daleko od rafy oraz zniechęcaj nurków do tego stylu pływania. Zaobserwowano przewodników łamiących korale w ten sposób.

 • Upewnij się, że nurkowie zachowują bezpieczną odległość od dna, zgodnie z poziomem szkolenia i kontrolą pływalności.  Nadmierne kopanie płetwami w pobliżu piaszczystego dna w obszarze rafy spowoduje jej obumarcie, jeśli będzie się to działo w sposób ciągły.  Mieszanie piasku może zdusić koralowce. Koral wydziela śluz, który jest w stanie poradzić sobie z pewnym poziomem zamulenia, ale potem umiera. Ponadto trzymanie się z dala od dna zapobiega przypadkowym zderzeniom, kiedy pojawiają się problemy z pływalnością.

BIOLOGIA

 • Wyjaśnij, że koral to zwierzę (polip) żyjące razem w symbiotycznym związku z rośliną (algi zwane zooksantellami).  Ważne jest, aby zilustrować powolne tempo wzrostu koralowców (tylko 1 cm rocznie u niektórych gatunków). Tak łatwo jest złamać jeden, niszcząc setki lat wzrostu w ciągu sekundy.  Zwracaj uwagę, że korale nie są jak drzewa; jedyne rosnące części znajdują się na końcach i krawędziach. Kiedy koral spadnie na piasek do góry nogami umiera, chyba że zostanie szybko ponownie położony na rafie.

 • Poinformuj nurków o znaczeniu „stołu” rafowego czyli górnej cześć rafy. Ma on ścisły związek ze zboczem i krawędzią rafy i nie można go uznać za martwą strefę. Jest to siedlisko młodych ryb i nie wolno im przeszkadzać.  Nie pozwalaj nurkom chodzić lub siedzieć na „stole” rafy i używaj tylko oznaczonych łatwych wejść i wyjść w miejscach nurkowych.

 • Podaj krótki opis gatunków ryb, koralowców i bezkręgowców, które mogą spotkać nurkowie podczas nurkowania. Zachęć ich do obserwowania różnorodności, licząc różne gatunki podczas nurkowania.

 • Drodzy instruktorzy nurkowania, prowadząc swoje szkolenia nurkowe w środowisku rafowym, zawsze wybierajcie obszar z piaszczystym dnem, oddalony od samej rafy.


"Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i ciągłej edukacji możemy żyć z rafą koralową, która będzie z nami na zawsze, dlatego prosimy Cię o pomoc w osiągnięciu tego celu”.  **: Ahmed Fouad - Ochotniczy Konserwator Parków i Rezerwatów Morza Czerwonego - Parki Narodowe  Południowego Synaju 2006

Autor: Ahmed Fouad

Tłumaczenie na język polski: Sylwia Szymańska

RED SEA PROJECT™23 views0 comments
Copyright ©2020 | RED SEA PROJECT™ All rights reserved

Impressum:

RED SEA PROJECT™

International non-profit organization dedicated to the protection and conservation of marine ecosystems and biodiversity.

Registered: EU | AUT | ZVR-Zahl 1533647934

STAY CONNECTED

 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

HEADQUARTERS Körblergasse 63 | Graz, 8010 Styria, Austria

+4366499703000 | info@redsea-project.com     

Copyright ©2020  | RED SEA PROJECT All rights reserved

Terms and conditions