google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Znaczenie briefingu środowiskowego przed nurkowaniem - wskazówki dla nurków profesjonalnych.

Updated: Nov 21, 2021

Drodzy przewodnicy nurkowi,


Badania pokazują, że nurkowie, którzy nie otrzymali informacji środowiskowej, dotykają rafy koralowej średnio osiem razy w ciągu nurkowania. 80% dotknięć, potrąceń i zahaczeń uszkadza rafę, Co istotne, tylko 35% wszystkich kontaktów z rafą jest w tym przypadku niezamierzonych. Po przejściu odprawy środowiskowej, kontakt nurków z rafą jest zmniejszony z ośmiu do jednego lub dwóch na nurkowanie. Dodatkowo mniej niż 30% kontaktów nurków z rafą powoduje uszkodzenia koralowców, a 80% wszystkich kontaktów z rafą w tym przypadku jest niezamierzonych.

RED SEA PROJECT

EDUKACJA - OBSERWACJA - KONSERWACJA

WPŁYW CZŁOWIEKA

 • Podkreśl, że istnieje stały wpływ człowieka na rafy w Morzu Czerwonym ze względu na ich bliskość od brzegu. Rafy w innych częściach świata mogą znajdować się w znacznej odległości od lądu, osiągalne są tylko z łodzi a przez to są mniej dostępne dla nurków. Wzmacnia to więc potrzebę dobrych praktyk nurkowych na przybrzeżnych rafach Morza Czerwonego.

 • Nie pozwalaj nurkom na dotykanie, trzymanie, ściganie lub nękanie zwierząt morskich. Może to spowodować u nich silny stres, kontuzję a nawet śmierć. Poza tym zwierzęta zestresowane mogą zacząć się bronić i zranić nurka. Zacytuj historię z Sharm El Sheikh, gdzie nurek użył żółwia, próbującego wypłynąć by zaczerpnąć powietrza do holowania siebie ("przejażdżka" na żółwiu) zwierzę w wyniku tego niedopuszczalnego zachowania nurka zostało przez niego utopione. Zgodnie z obowiązującymi egipskimi przepisami dotyczącymi ochrony wybrzeża oraz obszarów chronionych i ochrony środowiska, tj. odpowiednio Ustawa 102 z 1983 r. oraz Ustawa 4 z 1994 r. zabrania się dotykania delfinów i krów morskich, żółwi i innych organizmów morskich.

 • Wyjaśnij, dlaczego karmienie ryb jest niepożądane. Może rozwinąć nienaturalne lub nawet agresywne zachowanie u ryb i być przyczyną uzależnienia ryb od pokarmu dostarczanego przez człowieka. Żywność wprowadzana spoza siedliska nie zaspokoi odpowiednio wymagań żywieniowych ryb, a nawet może być dla nich toksyczna.  Zabijanie innych organizmów morskich w celu karmienia ryb nie może być nigdy tolerowane.  Podobnie, nigdy nie pozwalaj nurkom łowić włócznią bądź kuszą na rafie na własny użytek.  Jest to naruszenie prawa parków narodowych.

 • Zniechęcaj nurków do zabierania pamiątek, takich jak muszle lub kawałki koralowca, ponieważ są one częścią biologicznego cyklu. Zostawiając je na swoim miejscu w końcu ulegną zniszczeniu i dostarczą koralowcom budującym rafy składników odżywczych potrzebnych do budowy ich egzoszkieletów z węglanu wapnia.

 • Zniechęcaj nurków do wyrzucania śmieci na plażę lub za burtę łodzi przed lub po nurkowaniu. Podnieś i zabierz podwodne śmieci, które wyglądają świeżo. Opróżnij butelki i puszki, być może zawierają one małe organizmy morskie lub jaja organizmów morskich. Pozostaw każde śmieci, które wyglądają na stare, ponieważ mogą one stanowić siedlisko.

 • Zgłoś szkody wyrządzone przez grupy lub osoby, które mogą mieć wpływ na życie morskie, w miarę możliwości ze zdjęciem.


RED SEA PROJECT

EDUKACJA - OBSERWACJA - KONSERWACJA

UMIEJĘTNOŚCI NURKOWE

 • Podkreśl znaczenie dobrej kontroli pływalności. Upewnij się, że nurkowie wykonują kontrolę wyważenia podczas pierwszego nurkowania, aby poprawić pływalność. Daj niedoświadczonym nurkom możliwość ćwiczenia umiejętności pływalności przed nurkowaniem w pobliżu rafy. Trzymaj nurków ze słabą kontrolą pływalności w odległości co najmniej 5 metrów od jakiejkolwiek rafy. Ci, którzy mają dobrą pływalność powinni pozostać 2 metry od rafy.

 • Opisz prawidłową procedurę dokładniejszej obserwacji rafy.  Nurkowie powinni być ustawieni pod kątem 90 ° do rafy, trzymając płetwy wysoko, z dala od koralowców. Powinny mieć neutralną pływalność i po prostu oddychać aby oddalić się od rafy przed ponownym użyciem płetw. Nurkowie fotografujący muszą uzbroić się w cierpliwość i szukać odpowiedniego miejsca do stabilizacji, a nie używać i dotykać żywej rafy.  Muszą być niezwykle świadomi swojej pływalności, bardziej niż gdyby nie robili zdjęć.

 • Wyjaśnij nurkom, że jeśli stracą kontrolę i będą musieli dotknąć czegoś, aby się ustabilizować, powinni poszukać kawałka martwego korala lub skały a później jednym palcem delikatnie odepchnąć się od rafy. To lepsze niż uderzenie w rafę całym ciałem.

 • Poinformuj nurków, żeby przyjęli jak najbardziej opływową pozycje oraz odpowiednio zabezpieczyli swój sprzęt, przed swobodnym zwisaniem lub dyndaniem jakiegokolwiek jego części. Powinni zachować poziomą pozycję, kolana lekko zgięte z płetwami do góry w celu uniknięcia dotykania czegokolwiek. 

 • Poinstruuj nurków o tym, że kiedy chcą zatrzymać się w wodzie (na przykład, kiedy czekają na innych nurków lub podczas przystanku bezpieczeństwa), muszą mieć neutralną pływalność i dlatego nie powinni ustawiać się pionowo. W przypadku początkujących nurków, rób przystanki bezpieczeństwa podczas pływania, aby utrzymać ich w pozycji poziomej.

 • Powiedz nurkom, aby uważali na odległość między płetwami a koralowcami. Ponad 90% wszystkich uszkodzeń koralowców jest wynikiem kontaktu z płetwami i zwykle występuje podczas pierwszych 10 minut nurkowania. Jeśli nurkowie nieumyślnie utkną na rafie, powinni używać inflatora oraz swojego oddechu zamiast płetw, aby wyjść z trudności.

 • Unikaj stosowania metody pływania do tylu podczas prowadzenia grupy nurkowej, chyba że wiesz na pewno, że znajdujesz się daleko od rafy oraz zniechęcaj nurków do tego stylu pływania. Zaobserwowano przewodników łamiących korale w ten sposób.

 • Upewnij się, że nurkowie zachowują bezpieczną odległość od dna, zgodnie z poziomem szkolenia i kontrolą pływalności.  Nadmierne kopanie płetwami w pobliżu piaszczystego dna w obszarze rafy spowoduje jej obumarcie, jeśli będzie się to działo w sposób ciągły.  Mieszanie piasku może zdusić koralowce. Koral wydziela śluz, który jest w stanie poradzić sobie z pewnym poziomem zamulenia, ale potem umiera. Ponadto trzymanie się z dala od dna zapobiega przypadkowym zderzeniom, kiedy pojawiają się problemy z pływalnością.

BIOLOGIA

 • Wyjaśnij, że koral to zwierzę (polip) żyjące razem w symbiotycznym związku z glonami (algi zwane zooksantellami).  Ważne jest, aby nurkowie mieli świadomość powolnego tempo wzrostu koralowców (tylko 1 cm rocznie u niektórych gatunków). Tak łatwo jest złamać jeden koral, niszcząc setki lat wzrostu w ciągu sekundy.  Zwracaj uwagę, że korale nie są jak drzewa; jedyne rosnące części znajdują się na końcach i krawędziach. Kiedy koral spadnie na piasek do góry nogami umiera, chyba że zostanie szybko ponownie położony na rafie.

 • Poinformuj nurków o znaczeniu „stołu” rafowego czyli górnej cześć rafy. Ma on ścisły związek ze zboczem i krawędzią rafy i nie można go uznać za martwą strefę. Jest to siedlisko młodych ryb i nie wolno im przeszkadzać. Nie pozwalaj nurkom chodzić lub siedzieć na „stole” rafy i używaj tylko oznaczonych łatwych wejść i wyjść w miejscach nurkowych.

 • Podaj krótki opis gatunków ryb, koralowców i bezkręgowców, które mogą spotkać nurkowie podczas nurkowania. Zachęć ich do obserwowania różnorodności, licząc różne gatunki podczas nurkowania.

 • Drodzy instruktorzy nurkowania, prowadząc swoje szkolenia nurkowe w środowisku rafowym, zawsze wybierajcie obszar z piaszczystym dnem, oddalony od samej rafy.


"Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i ciągłej edukacji możemy żyć z rafą koralową, która będzie z nami na zawsze, dlatego prosimy Cię o pomoc w osiągnięciu tego celu”.  **: Ahmed Fouad - Ochotniczy Konserwator Parków i Rezerwatów Morza Czerwonego - Parki Narodowe  Południowego Synaju 2006

Tłumaczenie na język polski: Sylwia Szymańska i Gosia Jazel

RED SEA PROJECT™301 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page