google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Ababda

Ababdowie to koczowniczy pasterze, którzy pasą swoje stada żywiące się roślinnością znalezioną w pustynnych dolinach (wadi). Budują szałasy zwane „birsh” z gałęzi drzew i pokrywają je matą z włókna palmy doum. Żywią się głównie mlekiem i dhurrą, tę ostatnią spożywa się na surowo lub pieczoną.


Handlarzy wielbłądów z plemienia Ababda często można spotkać na targach wielbłądów w Górnym Egipcie. Dwa największe z tych rynków znajdują się w Daraw nad rzeką i Shalatayn na wybrzeżu. Daraw wydaje się znajdować w pobliżu granic terytorialnych zarówno plemion Ababda, jak i Bishariah, oba handlują na tym rynku.


Ababda uważani są za wykwalifikowanych pasterzy i hodowców wielbłądów. Dzieci uczą się rozpoznawać wszystkie indywidualne ślady zwierząt należących do rodziny. Są bardzo przesądni i obojętni na sprawy materialne. Mają głęboki szacunek dla natury, są samowystarczalni, gościnni oraz niezwykle solidarni.


Author and photos © : Ahmed Fouad

Tłumaczenie: Gosia Jazel


7 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page