google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Profesionální potápěči posbírali přes 20 tun odpadků v přístavu Marsa Alam

Updated: Dec 26, 2020

Odpadky v moři ovlivňují kvalitu vody a způsobují fyzickou škodu (například obrušování korálových útesů) a také dusí plochy mořských řas. Ztracené rybářské náčiní, nylonová lana, sítě, vlasce zachycené na korálech a dalších místech mohou způsobit značné poškození, z něhož se koráli mohou vzpamatovávat celá léta.


Zamotaná lana a sítě plovoucí s proudy a odlivy, obrušují, drhnou, lámou a ničí žijící koráli. Znečištění může způsobit bahno a zákal, které zabraňuje slunečnímu svitu proniknout k řasám a udusí je. Kromě toho odpadky, které proudy odnášejí do velkých vzdáleností, mohou fungovat jako transport invazivních druhů. Tyto odpadky se eventuálně stávají domovem celých společenství plovoucích organismů.


Odpadky v moři nejsou jen nevzhledné, ale jsou nebezpečné pro mořský život, ohrožují lidské zdraví a jsou ekonomicky nákladné. Mořská fauna se do odpadků a trosek zamotává, a dokonce si je může splést s potravou – často s fatálními následky. Potápěči, plůavci a návštěvníci pláží se mohou zranit při styku s odpadky nebo jejich toxiny. Globální škody na životním prostředí způsobené pouze plasty jsou odhadovány na 13 miliard dolarů ročně.

Marsa Alam Harbor - Satellite map of the Underwater Cleanup 2020© CNES Airbus


Po dobu dvou dnů (28. a 29. června 2020) se skupina dvaceti profesionálních potápěčů v Marsa Alam účastnila masivního čištění přístavu. Pod vodou i na přilehlých plážích bylo posbíráno přes dvacet tun mořského odpadu.

Je velmi důležité zmínit, že Marsa Alam je považována za jednu z egyptských destinací, která turisty přivítá již velmi brzy. Žádny z účastníků od uzavření v březnu neopustil brány města. Účastníci projevili smysl pro disciplínu k národním předpisům týkajících se skupinových shromáždění a společenského distancování a velký respekt k doporučeným potápěčským praktikám stanovených mezinárodními i lokálními středisky ohledně COVIDu-19. Kvůli zajištění bezpečnosti a upřednostění zdravého pracovního prostředí byl počet potápěčů limitován na dvacet. Členové byli rozděleni do malých skupin k čištění pod vodou, zatímco ostatní profesionálové se připojili k týmu čistění pláží.

Posbírané odpadky byly odvezeny k třídění a recyklaci. Popeláři odvedli fantastický kus práce jako obvykle. Dochází nám slova k vyjádření našeho respektu a vděčnosti k jejich tvrdé práci a ochraně Rudého moře, kterou provádějí sběrem odpadků v pobřežních oblastech na denní bázi.

Profesionální potápěči z týmu kotvení odvedli vynikající práci na obou úrovních – pod vodou i na souši. Pomáhali s čluny odvážet těžké předměty vylovené z vody na břeh.


Obrovské díky patří profesionálním potápěčům a podporujícím členům 3Will Diving Center, Emperor Divers, TGI Diving, Colona Divers, Red Sea Diving Safari, Extra Divers, Vivasub, a místním členům komunity, kteří podporovali hlavně čištění pláží.


Velké poděkování generálu Wasefovi Adlymu – starostovi města Marsa Alam, p.Samehovi Elmasrymu – manažeru kanceláře Red Sea Protectorates v Marsa Alam, p. Elsayedovi, a p. Mostafovi z Komory potápění a vodních sportů za jejich podporu.


V neposlední řadě, zvláštní poděkování patří vedení pobřežní stráže Marsa Alam (Marsa Alam Coast Guard Intelligence and Security office) za jejich dohled nad bezpečností potápěčů během konání akce a jejich nepřetržitou podporu a odhodlání chránit životní prostředí.


Přeložila: Jana Samec

36 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page