google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Mořská kráva (Dugong dugon)

Updated: Jun 2, 2021

Dugongové (Dugong dugon) jsou mírumilovná a klidná zvířata. Působí sice tlustě, ale jsou to zvířata protáhlá, hydrodynamická a velmi svalnatá, dorůstající délky až 3 metry a vážící až 500 kg. Živí se výhradně travami mořského dna a jinou vodní vegetací, kterou vyhrabávají čumákem ze dna. Dávají přednost teplému a mělkému vodnímu prostředí se zdravým ekosystémem, který produkuje velké množství vodních rostlin.

Stejně jako savci, dugongové se pravidelně vynořují, aby se nadechli a zase potápějí, aby se nakrmili. Objevují, odpočívají nebo cestují. Reprodukční cyklus je charakterizován březostí dlouhou 13 měsíců, po níž samice rodí jedno mládě. Mládě zůstává s matkou až do dospělosti, která přichází mezi 8 a 18 lety. Dugongové jsou dlouhověká zvířata. Dožívají se 50 i více let. Díky velké péči věnované mláďatům samice rodí pouze několikrát za život.

 

Dugongové se vyvinuli ze suchozemských savců, kteří se pohybovali v mělkých travnatých bažinách během Eocénu a jejich nejbližší moderní příbuzný je slon. Jejich hladká kůže je břidlicově šedé barvy a tělo je protaženější než u kapustňáků, s motýlkovitým tvarem ocasu a prasečí hlavou. K otelení dochází v mělkých vodách. Novorozený dugong obvykle měří 1,2 metru, váží přibližně 30 kg a spoléhá se především na mateřské mléko po dobu až 18 měsíců.


Znalost sociálního chování dugongů je pouze základní. Kvůli návykům a stanovištím dugongů je obtížné je pozorovat. Nedostatek velikostních tříd a absence zjevného pohlavního dimorfismu (samice vypadá jinak než samec) se znalosti omezují jen na údaje získané přímým pozorováním. Jedinou dlouhodobou sociální jednotkou je kráva a její tele.


Dugongové se živí primárně mořskou travou. Nedávné studie ukazují, že dávají přednost travám bohatým na dusík a chudým na vlákninu, jako napříkladHalophile ovalis. Dugongové ohou ovlivnit půdu mořských trav k obnově druhů, kterým dávají přednost. Obecně konzumují celé rostliny a vytvářejí charakteristické krmné stezky. Stejně jako hroch, který denně zásobuje sladkovodní stanoviště až 50 kg zpracovaného rostlinného materiálu, i dugong recykluje živiny z mořských luk, přestože rozsah tohoto důležitého ekologického procesu je třeba ještě dostatečně zmapovat.

Mořská kráva živíci se travou


Pohyby mořských krav byly zaznamenány při studiích s použitím VHF a satelitních vysílačů. K největšímu pohybu dochází mezi oblastmi s mořskými travami, přičemž pohyby dugongů jsou ovlivněny i přílivy a odlivy. Na jižních hranicích svého teritoria dugongové podnikají sezónní cesty do teplejších vod. Byly zaznamenány pohyby na krátké vzdálenosti, tj. 15–40 km denně a dlouhé vzdálenosti až 600 km, což umocňuje význam mezinárodní spolupráce při jejich sledování.

Dugong dugon Mapa výskytu

Oblast výskytu dugongů je rozsáhlá škála nejméně 37 zemí a teritorií. Vyskytují se v blízkosti pobřežních a ostrovních mořských řas v tropických a subtropických vodách západního Pacifiku a Indického oceánu. Přibližně 85 000 veškerých dugongů na světě se nachází v pobřežních vodách severní Austrálie. To budou pravděpodobně nejméně tři čtvrtiny světové populace, možná mnohem více. Jinde jsou populace malé a roztříštěné a v některých oblastech, jako je Mauricius, Maledivy a části Kambodže a Laosu, dugongové již zmizeli. Maso mořské krávy chutná jako hovězí maso. Lov dugongů pro maso a olej byl kdysi rozšířen po celém jejich teritoriu a stále se vyskytuje v nejméně 31 zemích. Dnes je dugong ve většině zemí legálně chráněn.


Stará fotografie rybářů lovících dugongy ze sbírky Dr.Hameda Gohara

National Institute of Oceanography and Fisheries - NIOF | Hamed Gohar Research Station

Dugongové v egyptském Rudém moři

V roce 1957, egyptský biolog, Dr.Hamed Gohar publikoval první vědeckou studii o mořských kravách v Rudém moři. Existují však důkazy, že zvířata byla známa a lovena starými kulturami a byla v Egyptě legálně lovena ještě před několika desítkami let. Existuje málo informací o distribuci a hojnosti dugongů v africkém Rudém moři. Situace egyptského Rudého moře je stále relativně neznámá. Několik míst se však stalo populárními pro přítomnost jednotlivců nebo skupin a v důsledku toho přitahují hordy turistů. Vzhledem k tomu, že pobřeží Egypta je místem rozsáhlé výstavby, dochází ke změnám a degradaci stanovišť. Měla by být přijata řada iniciativ, které by chránily pobřežních lokality, kde se dugongové vyskytují.


Kodex chování při potápění a šnorchlování

 • Nepokoušejte se dotknout, pronáslednovat nebo dokonce jezdit na dugongovi.

 • Neomezujte pohyby a chování dugongů.

 • Udržujte minimální vzdálenost 3-4 metrů od dugonga.

 • Foťte bez blesku, který může mořskou krávu vylekat. Fotografie mohou v budocnosti pomoci indentifikovat v budoucnosti.

 • Nepoužívejte podvodní skůtr.

 • Vyhněte se používání podvodních akustických signálních zařízení.

 • Omezte pozorování na maximum 30 minut.

 • Skupiny plavců by měly zůstat pohromadě a zůstat na hladině.

 • Neprovádějte free diving v blízkosti dugonga.

 • Potápěči by měli zůstat v bepečné vzdálenosti ode dna a nevířit písek nebo nesedět na mořské trávě.

 • Neodhazujte odpadky na pláži nebo přes palubu lodi před nebo po ponorech.

 • Sbírejte odpadky pod vodou.

 • Ohlaste úřadům jakékoli prohřešky.


Důležitá ponámka pro kapitány lodí a člunů

Kodex chování pro lodě

Dugongové jsou považováni za nejohroženějšího velkého savce na africkém kontinentu. Ve východní Africe rostou obavy, že pokud nebudou přijata okamžitá ochranná opatření, jsou ve vážném nebezpečí lokálního vyhynutí.

Dugongové jsou uvedeni v dodatku I k Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a celosvětově klasifikováni jako „náchylní k vyhynutí“ v důsledku poklesu populace o nejméně 25% za posledních 90 let (IUCN, 2000). Jejich nároky na stanoviště a pomalá reprodukce je činí obzvláště zranitelnými. Jsou ohroženi lovem, zachycením do sítě, znečištěním vody, zástavbou pobřeží a nemocemi.


Doufáme, že tento článek bude spouštěčem širšího povědomí veřejnosti o situaci dugongů v egyptském Rudém moři. Existuje mnoho způsobů, jak toho lze dosáhnout na národní nebo místní úrovni. Měly by být vytvořeny vzdělávací materiály o ochraně dugongů a minimalizaci náhodných úlovků. Informace by se měly šířit prostřednictvím okresních úřadů a stávajících sítí chráněných mořských oblastí a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na místní úrovni, zejména v klíčových rybářských vesnicích a turistických střediscích, by vzdělávací aktivity měly být podporovány egyptskou vládou a okresními úřady prostřednictvím veřejných setkání e-learningových platforem. Neustálé vzdělávání, řádné řízení a monitorování je nebytné.


RED SEA PROJECT™

Přeložila: Jana Samec

 

Stáhněte si zdarma Kodex chování pro potápění a šnorchlování z naší E-Liberary v sekci Dugong.


4,149 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page