google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Mangrovy Rudého moře

Mangrovy jsou nejdůležitější součástí pobřežních stanovišť, které se vyskytují v oblastech podél meziproudové zóny. Mangrovy hrají zásadní roli ve zdraví mořského ekosystému, protože filtrují a blokují sedimenty z nestabilních substrátů vádí a pouště a zabraňují dušení mořských řas a korálových útesů. Jednou z nejdůležitějších rolí mangrovů je zvýšení kyslíku v mořském prostředí. Odstraňují také znečišťující látky, jako jsou odpadní vody, pesticidy a toxiny v mokřadech.


Pro mnoho z nás mangrovy představují zamotané stromy, štípající hmyz a černé, tekoucí a zapáchající bahno. Ve skutečnosti jsou tichá ramena mangrovových oblastí místem, kde mladé ryby nacházejí ochranu a úkryt před velkými predátory. Tyto oblasti se využívají jako školka a místo pro rozmnožování některých druhů ryb, např. jehlice, cejn, cípal, krevety a krabi.

V Egyptě se mangrovy vyskytují v chráněných vodách s výše popsanými uzavřenými stanovišti. Stanoviště jsou obvykle chráněna mysy, ostrovy nebo přílivy písku, stejně jako jsou v mělkých zátokách chráněna třásněným korálovým útesem.

Většina mangrovů Rudého moře se vyskytuje na jižní straně Rudého moře, kde je příliv vyšší než ve středních částech a kde je širší kontinentální šelf, chráněná území a sladká voda. Avicenia marina je dominantní druh a nachází se počínaje oblastí severně od Hurghady až po jih. Řada ostrovů má husté houštiny mangrovů, včetně Abu Mingar, Qiusoum, Safaga, El Qusair a Wadi el Gemal.


Tyto mangrovové porosty jsou důležitými místy pro hnízdění ptáků, zejména pro racky, ostříže a orlovce. Dalšími charakteristickými ptáky jsou Terej žlutonohý, Volavka popelavá, Kolpík, Racek bělohlavý, Rybák kaspický a Rybák bílý.

Mangrovy Rudého moře se těší relativně malé vědecké pozornosti, ačkoli se výrazně liší od většiny mangrovů v tom, že se jedná o euryhalin-metahalin a nacházejí se na substrátech tenkého sedimentu nad fosilními nebo zvýšenými korálovými horninami v oblastech s vysokou slaností a omezenou sladkou vodou. . To je odlišuje od většiny dominantních mangrovových ekosystémů na světě, které se vyskytují v hlubokých, bahnitých, poloslaných substrátech se značným přítokem sladké vody. Rudé moře je na geografických limitech růstu mangrovníků.


Autor / Fotografie ©: Ahmed Fouad

Přeložila: Jana Samec


81 views

Recent Posts

See All
bottom of page