google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Környezetvédelemmel kapcsolatos merülési tájékoztató hivatàsos búvárok számára

Updated: Jan 27, 2021

Kedves Merülésvezető!

Egy kutatás alapján azok a búvárok, akik nem részesülnek semmiféle környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatóban, merülésenként átlagosan nyolcszor lépnek kapcsolatba a korallzátonyokkal. Ennek 80 százaléka szándékosan, 35 százaléka akaratlanul történik. A természetvédelmi tájékoztató eredményeként a korallzátonyokkal kapcsolatos bármiféle érintkezés, merülésenként nyolcról egyre, vagy kettőre csökkentek. Ezek kevesebb, mint 30 százaléka okoz kárt, és ezek 80 százaléka nem szándékos eredetű.


RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

EMBERI HATÁS 


 • Hangsúlyozd ki, hogy a Vörös tenger zátonyai erőteljes emberi hatásnak, veszélynek vannak kitéve a part közvetlen közelsége miatt. A világ más pontjain a zátonyok jelentős hajóúton húzódnak, így kevésbé hozzáférhetőek a búvárok számára.

 • Ne engedd, hogy a búvárok megérintsék, megfogják, üldözzék vagy zaklassák a tengeri állatokat! Ez stresszt válthat ki belőlük, megsérülhetnek, vagy magukat védve sérüléseket okozhatnak a búvároknak. Idézd azt a történetet amikor Sharm El Sheikben egy búvár egy felszínre úszó, levegőért éhező teknős páncéljába kapaszkodva húzatta magát, de sajnos a teknős a búvár miatt megfulladt, nem tudott felúszni a felszínre. A partvonal védelmét szolgáló törvények alapján a védett területekre vonatkozó 1983. évi 102. törvény, a környezetvédelemről pedig az 1994. évi 4. törvény szerint tilos delfinekhez és tengeri tehenekhez, teknősökhöz vagy bármely más tengeri élőlényhez hozzányúlni.

 • Magyarázd el miért ne etessük a halakat. Természetellenes, vagy akár támadó viselkedést válthat ki a halakból, és függőséget okozhat az általunk adott ennivaló. Az élőhelyükre kívülről bevitt ételek nem elégítik ki megfelelően táplálkozási szükségleteiket, sőt mérgezőek is lehetnek. Soha nem engedd más tengeri élőlények megölését a halak táplálása céljából. Hasonlóképpen soha ne engedd, hogy a búvárok saját fogyasztásuk céljából szigonnyal halásszanak a korallzátonyon. Ez a Nemzeti Parkok törvényének megsértését jelenti.

 • Akadályozd meg, hogy a búvárok a kagylókat, korall darabokat ajándék gyanánt eltegyék, mivel ezek mind a biológiai körforgás részét képezik. Ezek végül lebomlanak, és ellátják a zátonyépítő korallokat hasznos tápanyagokkal, amelyek a kalcium-karbonátos exoskeletonok felépítéséhez szükségesek.

 • Ne negedd, hogy a búvárok a merülés előtt, vagy után, akár a parton, akár a hajóból szemeteljenek! Merülés közben szedd fel a víz alatt frissnek tűnő szemetet! Ha a víz alatt palackot, vagy konzervet találsz, ürítsed ki a tartalmát, lehet, hogy kis tengeri élőlények laknak benne.Minden régebbnek tűnő szemetet hagyj a víz alatt, lehet, hogy élőhelyet biztosít.

 • Jelentsd azokat a búvár csoportokat, személyeket, akik kárt okoznak a tengeri élőlényekben, a tengeri élet világban. Ha módodban áll készíts fényképet az incidensről.

RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

BÚVÁR KÉPESSÉG

 • Hangsúlyozd a jó lebegőképesség elérését. Gondoskodj róla, hogy a búvárok az első merülés előtt megfelelő mennyiségű súlyt kapjanak a jó lebegőképesség elérése érdekében. A tapasztalatlan búvárok számára adj lehetőséget, hogy a lebegőképességet gyakorolhassák, mielőtt a zátony közelében merülnének.

 • Azokat a búvárokat akik nem képesek a lebegőképességet megfelelő mértékben szabályozni legalább 5 méterre tartsd távol a zátonytól. Akik erre képesek 2 méterre maradjanak a zátonytól.

 • Ismertesd, miként figyelhetik meg helyesen közelebbről a zátonyt. A búvárok a zátonyhoz képest 90 fokos pozícióban helyezkedjenek el, az uszonyokat magasan a koralloktól távol tartva, tökéletesen lebegve.

 • A vízalatti fotósoknak türelmesen megfelelő helyet kell keresniük, hogy stabilizálják magukat, úgy hogy ne károsítsák az élővilágot és a korallokat. Nekik még jobban tudatában kell lenniük a lebegés képességének.

 • Említsed meg a búvároknak, ha elveszítik az irányítást és stabilizálni szeretnék magukat keressenek egy darab sziklát, követ, halott korallt, és egy ujjal lökjék el magukat a zátonytól. Ez így jobb, mintha egész testtel a zátonyba csapódnának.

 • Magyarázd el, hogy megfelelően rögzítsék a felszereléseiket, hogy ne himbálóddzanak szerteszét. Érjék el a vízszintes pozíciót, a térdeket kissé behajlítva az uszonyokkal felfelé nézve, hogy ne érjenek semmihez.

 • Tájékoztasd a búvárokat, amikor meg szeretnének állni a vízben (például mikor a búvár társukra várnak, vagy biztonsági megállást hajtanak végre) ne ússzanak függőlegesen, hogy egy helyben maradjanak, hanem törekedjenek a tökéletes lebegés elérésére. A kezdőket tartsd vízszintes helyzetbe, a biztonsági megálló alatt.

 • A korallok károsodásának több mint 90% a búvárok nem megfelelő lebegése, és uszonyhasználata miatt történik, általában a merülés első tíz percében.

 • Kerüld a hátra felé úszást miközben merülést vezetsz, ha nem ismered a zátonyt. Emiatt merülés vezetők már többször tettek kárt a zátonyokban.

 • Gondoskodj arról, hogy a búvárok biztonságos távolságban merüljenek a vízfenéktől, a képzettségi szintjüktől és a lebegési képességüktől függően. A túlzott uszonymozgások a homokos aljzat közelében a zátony területén, a zátony pusztulását is előidézhetik. A homok felkeverése elfojthatja a korallokat. A korall egy bizonyos nyálkahártya kiválasztásával képes kezelni az iszap bizonyos szintjét, de ezen túl elpusztul.

BIOLOGIA

 • Magyarázd el, hogy a korall olyan állat (polip) amely szimbiotikus kapcsolatban él együtt egy növénnyel (zooxanthellae nevű algákkal). Fontos szemléltetni a korallok lassú növekedési sebességét (egyes fajoknál csak 1 cm / év). Olyan könnyű eltörni egyet, ami másodpercek alatt tönkreteszi a több száz éves növekedést. Mutass rá arra, hogy a korallok nem olyanok, mint a fák. Az egyetlen növekvő része a korall szélein található. Ha egy korall fejjel lefelé esik a homokba, végül elpusztul, hacsak nem állítják fel gyorsan.

 • Tájékoztasd a búvárokat a korall mezők fontosságáról.


 • Ismertesd röviden hogy milyen halakat, korall és gerinctelen fajokat láthatnak a búvárok a merülés során. Bátorítsd őket, hogy figyeljék meg a sokféleséget az által, hogy megszámolják a különböző egyedeket a merülés során.

Kedves búvároktató társaim, amikor oktattok egy zátonynál, mindig homokos fenekű területet válasszatok, amely távol áll Kedves búvároktató társaim, amikor oktattok egy zátonynál, mindig homokos fenekű területet válasszatok, amely távol áll magától a zátonytól.


Megfelelő menedzsmenttel, oktatással elérhetjük hogy együtt éljünk a korallokkal és örökre elérhetővé tegyük őket. Arra kérünk segíts ennek a megvalósításában.” Ahmed Fouad- Önkéntes Ranger - Dél-Sínai Nemzeti Park, 2006Author : Ahmed Fouad

Fordította: Orsi Marton125 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page