google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Een milieu-briefing voor professionele duikers

Updated: Jun 25, 2020

Beste duikinstructeur,

Onderzoek toont aan dat duikers die geen milieu-aanwijzingen ontvangen, gemiddeld acht keer per duik in contact komen met het koraalrif. Tachtig procent van deze contactmomenten zijn schadelijk, en slechts vijfendertig procent hiervan is onbedoeld. Als gevolg van het ontvangen van milieu-aanwijzingen, wordt contact met het rif verminderd tot één á twee momenten per duik, waarvan minder dan dertig procent schade aanricht en zelfs tachtig procent onbedoeld is.

RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

MENSELIJKE INVLOED

 • Benadruk dat er consistente menselijke invloed is op de riffen in de Rode Zee door de nabijheid van de kust. Riffen in andere gedeelten van de wereld zijn vaak een aanzienlijk stuk verwijderd van de kust en zijn derhalve minder toegankelijk voor duikers. Dit versterkt de behoefte aan en noodzaak voor verantwoorde duikmanieren en activiteiten op riffen in de Rode Zee.

 • Sta duikers niet toe om zeedieren aan te raken, vast te houden, achterna te gaan, of te kwellen. Dit kan bij hen verontrusting en zelfs letsel aanrichten, of schade veroorzaken bij een duiker wanneer de zeedieren zichzelf verdedigen. Verwijs naar het voorval in Sharm El Sheikh waar een duiker zich liet meeslepen door een schildpad, die vervolgens geen adem kon halen en verdronk. De wetten om de kuststreek te beschermen zijn onder meer Wet 102 gestemd uit 1983 voor de bescherming van bepaalde gebieden, en Wet 4 uit 1994 voor milieubehoud. Als gevolg is het nu verboden om dolfijnen, zeekoeien, schildpadden of andere zeedieren aan te raken.

 • Licht toe waarom het voeren van vissen ongewenst is. Het kan namelijk onnatuurlijk of zelfs agressief gedrag veroorzaken in de vissen en een sterke afhankelijk creëeren. Voedsel geïntroduceerd vanuit buiten hun biotoop en leefgebied zal daarnaast ook niet adequaat hun voedingsbehoeften bevredigen, en kan zelfs vergiftigend voor hen kunnen zijn. Het doden van zeedieren om vissen mee te voeren moet nooit getolereerd worden. Evenzo, sta duikers nooit toe te jagen op vissen met een speer op de riffen voor hun eigen consumptie, aangezien dit een overtreding is van de natuurreservaat wetten.

 • Ontmoedig en raad duikers af souvenirs zoals schelpen of stukken koraal mee te nemen, aangezien zij allemaal deel uitmaken van een biologische cyclus. Uiteindelijk ontbinden zij namelijk en voorzien zij rif-bouwende koralen van voedingsstoffen die nodig zijn voor de opbouw van hun calcium structuur.

 • Ontmoedig en raad duikers af afval op het strand achter te laten, of van de boot af te gooien voor of na het duiken. Ruim afval wat recent onderwater is komen te liggen op, erop lettend flesjes en blikjes eerst te legen aaangezien zij micro-organismen of eitjes kunnen bevatten. Laat ouder afval liggen, aangezien dit een leefgebied kan zijn.

 • Rapporteer schade wat gevolgen kan hebben voor zeewezens dat aangebracht is door groepen of individuen, indien mogelijk met een foto erbij.

RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

DUIKVAARDIGHEDEN

 • Benadruk het belang van het controle houden over het drijfvermogen. Zorg ervoor dat duikers hun gewichten nagaan voor hun eerste duik om het drijfvermogen bij te staan. Geef onervaren duikers de mogelijkheid om hun drijfvermogen en vaardigheden te oefenen in de buurt van het rif, voorafgaand aan het duiken. Houd duikers met slecht drijfvermogen op minstens vijf meter afstand van het rif. Degenen die wel een over beheerst duikvermogen beschikken mogen zich tot twee meter van het rif bevinden.

 • Omschrijf de juiste procesure voor betere waarneming van het rif. Duikers moeten op 90° gepositioneerd zijn in tegenstelling tot het rif en hun vinnen hoog houden, weg van het koraal. Ze dienen een neutraal drijfvermogen te behouden en slechts te inhaleren om van het rif te drijven voordat zij het gebruik van de vinnen hervatten. Fotografen dienen geduldig te zijn en te zoeken naar een gepast gebied om zichzelf te stabiliseren, niet op een levend rif. Ze dienen nog bewuster te zijn van het drijfvermogen dan zij zouden zijn als ze geen foto's aan het maken waren.

 • Leg uit aan de duikers dat als zij controle verliezen en iets moeten vasthouden om zichzelf te stabiliseren, zij moeten zoeken naar een stuk dood koraal of steen, en slechts een vinger te gebruiken om zich zachtjes weg te duwen van het rif. Dit is gepaster dan tegen het gehele rif aan te botsen.

 • Adviseer duikers dat ze zichzelf zo gestroomlijnd mogelijk moeten maken, en hun apparatuur naar behoren moeten vastmaken zodat het niet los gaat hangen. Ze dienen een horizontale houding aan te houden, met hun knieën lichtelijk gebogen met hun vinnen omhoog om te vermijden het rif aan te raken.

 • Instrueer duikers dat als zij willen stoppen in het water (bijvoorbeeld tijdens het wachten op andere duikers of gedurende een veiligheidsstop) dat ze een neutraal drijfvermogen moeten aanhouden en dus niet verticaal hun vinnen moeten bewegen om op dezelfde plek te blijven. Maak met beginnende duikers veiligheidsstops tijdens het zwemmen om hen in een horizontale positie te houden.

 • Bevorder het bewustzijn van de vinnen van de duikers en hun nabijheid tegenover het rif. Meer dan 90% van de schade die wordt aangericht aan het koraalrif is het resultaat van vin-contact en komt gemiddeld gedurende de eerste 10 minuten van de duik voor. Als duikers onbedoeld op een rif stuiten, dienen zij op gecontroleerde wijze opblaas-technieken te gebruiken in plaats van het gebruik van de vinnen om weg te komen.

 • Vermijd het achterwaards gebruik van de vin-methode tijdens de begeleiding, tenzij het zeker is dat het rif zich op verre afstand bevindt. Het beschadigen van koraal op deze manier wordt helaas vaak waargenomen.

 • Zorg ervoor dat duikers op een veilige afstand van de bodem blijven, overeenkomstig met hun opleidingsniveau en drijfvermogen. Overmatig gebruik van de vinnen in de buurt van een zanderige bodem in een rif gebied kan uitlopen op het afsterven van het rif als het herhaaldelijk voorkomt. Het oproeren van zand kan het koraal verstikken. Namelijk, koraal scheidt een slijmvlieslaag af wat bestendig is tegen een bepaalde hoogte van aanslibbing, maar voorbij deze grens sterft het koraal af. Daarnaast, het vermijden van de bodem voorkomt incidentele botsing met andere duikers in het geval van moeilijkheden met betrekking tot het drijfvermogen.


BIOLOGIE

 • Leg uit dat koraal een dier (een poliep) is wat samenleeft in een symbiotische associatie met een plant, ofwel een alg genaamd Zooxanthellae. Het is belangrijk de langzame groeipercentages van koralen (slechts 1cm per jaar in sommige soorten) toe te lichten. Dit is vooral belangrijk aan te geven omdat een koraalstuk makkelijk te breken is en daarbij honderden jaren groei worden verwoest. Duid aan dat koralen niet als bomen zijn; de enige groeiende gedeelten bevinden zich op de tip en aan de randen. Als een stuk koraal omgekeerd het zand in valt, gaat het uiteindelijk dood tenzij het snel weer rechtop wordt gezet.

 • Breng duikers op de hoogte van het belang van de rif tafel. Het heeft een nauwe relatie met de rif helling and de randen, waardoor het niet beschouwd kan worden als een dode zone. Het is een leefgebied voor jonge vissen en dient daardoor niet verstoord te worden. Sta duikers niet toe te lopen of te zitten op de rif tafel en alleen de gemarkeerde in- en uitgangen te gebruiken op de duikplekken.

 • Geef een korte omschrijven van de vis-, koraal- en ongewervelden soorten die duikers aannemelijk tegenkomen. Moedig hen aan de diversiteit waar te nemen door de verschillende soorten te tellen gedurende de duik.


Beste duikinstructeurs, telkens als jullie een duikopleiding uitdragen op een rif habitat, kies altijd een gebied uit met een zanderige bodem, verwijderd van het rif zelf.

"Door goed management en permanente educatie kan de mens met het koraal leven en het voor altijd beschikbaar stellen, we vragen u om ons te helpen het te realiseren."**: Ahmed Fouad - Volunteer Ranger - Zuid-Sinaï Nationale Parken 2006


Auteur: Ahmed Fouad

Vertaling: Faye Diederiks

 

This publication is one of the FREE educational materials provided by RED SEA PROJECT aiming to promote public awareness. Please, include attribution to RED SEA PROJECT©.


 

70 views

Recent Posts

See All
bottom of page