google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Delfín dlouholebý (Stenella longirostris)

Mořský život, který se za denního svitu skrývá v hlubinách dosahujících až stovek metrů, začíná během noci migrovat vzhůru směrem ke břehu. Jakmile je tato „potrava“ na dosah, delfíni dlouholebí začínají lovit. Malé skupinky se rozprostřou po moři. S použitím echolokace delfíni skenují temnotu a pískotem svolávají zpět svá mláďata v případě ohrožení. Kolektivní obrana delfínů chrání každého člena skupiny před nebezpečím.

Delfíni a velryby každoročně přitahují turisty do Egypta, ale navzdory jejich popularitě jsou stále velmi málo známí z pohledu vědy. Za běžné se považuje osm druhů: Delfín skákavý (Tursiops truncatus), Delfín Ehrenbergův (Tursiops aduncus), Delfín dlouholebý (Stenella longirostris), Delfín pobřežní (Stenella attenuata), Delfín kapský (Dephinus capensis), Plískavice šedá (Grampus griseus), Delfín indočínský (Sousa chinensis) a Plejtvák Brydeův (Balaenoptera edeni). Dalších osm druhů je považováno za vzácné (Notarbartolo et.al. 2007).

Za poslední dvě desetiletí trpěly živé zdroje Rudého moře celou škálou lidských zásahů, včetně iracionálního užití půdy, intenzivní výstavby pobřeží, nadměrného rybolovu, poluce a obchodu s kuriozitami. Kromě toho je Rudé moře potencionálně ohroženo změnami klimatu. Dopad lidských aktivit na mořské tvory nelze dostatečně předvídat kvůli nedostatečnému vědeckému výzkumu.

Přestože si lidé uvědomují hodnotu přírodního bohatství Rudého moře z obou perspektiv, jak ekologické, tak ekonomické, získávání požadovaných znalostí k zachování a udržitelnému řízení těchto zdrojů je pomalé.

Egyptské Rudé moře na jih od městečka Marsa Alam, kde je cestovní ruch stále v plenkách, se zdá být vzácným příkladem nedotčené mořské divočiny. Z předešlých výzkumů je patrné, že je tato nedotknutá mořská oblast domovem neobyčejně krásných korálových útesů, delfínů, dugongů, želv, žraloků, mant a dalších tvorů, souhrnně známých jako mořská „charismatická megafauna“.

Z toho, co je známo o vývojových programech, je vysoce pravděpodobné, že bude jižní pobřeží Egypta v blízké budoucnosti předmětem „tradičního“ rozvoje turismu, směřující k masové turistice obdobně jako v Hurghadě a Sharm-el-Sheikhu. Což jistě povede k úpadku a možnému zániku cenných stanovišť a flory i fauny.

Cestovní ruch v oblasti Marsa Alam a jižní části Rudého moře se rychle vyvíjí. Podél pobřeží roste obrovský počet nových hotelů a rezortů. Převládající turistickou atrakcí Marsa Alam je tropické mořské prostředí s působivými korálovými útesy a související mořskou faunou. Nicméně, míst k pozorování delfínů není podél pobřeží tolik, Sataya je jedna z nejatraktivnějších.

Delfíni dlouholebí jsou velmi společenští a často se mezi sebou dorozumívají. Komunikují i s jinými druhy delfínů. Často používají echolokaci a rádi se vzájemně dotýkají, mnohem více než jiné druhy. Vytvářejí si mezi sebou pevná pouta. Viděli jsme je skákat, hrát si, rozmnožovat se, a točit se.


Ke sledování struktury populace a dynamiky skupin se používá fotografická identifikace jednotlivců a analýza odchycení a označení delfínů. Fotografie jsou téměř výhradně pořízeny z hřbetní ploutve a okolí. Tvar hřbetní ploutve, zářezy (především podél zadní hrany hřbetní ploutve), stejně jako škrábance a zjizvení na ploutvích a těle se používají k identifikaci a katalogizaci jednotlivců. Zjizvení je způsobeno z různých příčin, i ostatními delfíny.

Studie fotografické identifikace poskytují vhled do užívání stanovišť, pohybů a charakteristik historie života jednotlivých kytovců. Některé druhy kytovců mají přirozeně se vyskytující znaky na jejich tělech, ocasních nebo hřbetních ploutvích. Fotografické záznamy těchto jizev, zářezů nebo barevných vzorů lze použít k jedinečné identifikaci jednotlivců. Fotografie kytovců spatřených během pozorovacích průzkumů, jsou archivovány a spárovány s dalšími pozorovanými údaji, např. lokalitou, velikostí a strukturou skupiny a chováním. Jednotliví kytovci mohou být sledováni v čase a mezi jednotlivými místy na základě jejich jedinečných ID fotografií.

Samičky jsou připraveny k páření po dosažení věku čtyř až sedmi let. Samečci později, v průměru od sedmi do deseti let. Existuje spousta pozorovaných prvků námluvy, které byly zdokumentovány. Delfíni jsou velmi hraví a dotýkají se toho, se kterým se hodlají spojit. Doba páření v roce závisí na lokalitě. Dochází k němu několikrát ročně. Když se hladiny hormonů zvýší, dochází k páření.

Po úspěšném páření trvá deset měsíců, než se malý delfín narodí. Rodí se ocasní ploutví napřed a mládě i novopečená matka jsou dobře chránění ostatními samicemi. Mláďata pijí matčino mléko ještě dva roky po narození, přičemž se souběžně živí i pevnou stravou, a to již od čtyř až šesti měsíců věku.

Samice tíhnou k páření pouze jednou za tři roky. Nicméně, mládě může zůstat se skupinou po celý život a pouto mezí ním a matkou zůstává silné. Ve volné přírodě se mohou dožít průměrného věku dvaceti let.

Delfín dlouholebý je klasifikován jako ohrožený druh. Největším problémem je znečištění vody, v níž žijí. Může to způsobit poškození kůže, ale také poškození vnitřností, pokud delfíni konzumují plast a chemikálie nacházející se ve vodě. Používání sítí komerčního rybolovu může delfíny zranit nebo dokonce usmrtit. Myslím si, že největší hrozbou delfínů v oblasti Sataya a v Rudém moři obecně je cestovní ruch. Plavci a čluny navštěvují jejich oblast odpočinku a v mnoha případech se chovají jako barbaři. Snaha předcházet neorganizovaným turistickým aktivitám může pomoci. Studie delfínů pomohou snížit riziko ublížení delfínům.

Delfíni dlouholebí jsou velmi citliví na stres ve svém prostředí. Hluk od lodí, z vrtů na moři, z těžby, a z hydroelektriky jim můžou bránit v dobrém trávení, páření a může jim poškodit sluch. Také jejich spánek může být ohrožen. Snahy omezit tyto aktivity v oblastech blízkých delfínům zdá se rostou. Stále je ale těžké vyvážit zájmy lidí a delfínů. Nicméně, bez konzervace delfínů bude jejich populace i nadále klesat.

Autor: Ahmed Fouad Fotografie: © Ahmed Fouad - HEPCA2013

Přeložila: Jana Samec

288 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page