google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Dehydratace a potápění

Ironické, ale pravdivé. I při potápění můžete být dehydrováni, pokud není ve vašem těle dostatek vody. Dehydratace může způsobit vážné problémy, protože voda je nezbytná pro hladké fungování tuctu biofyzických systémů a biochemických procesů. Bavíme-li se o buňkách, chemické reakce v nich vyžadují vodu. Bavíme-li se o tkáních, voda udržuje tkáně flexibilní a plné. Voda je také potřebná k produkci krve a její cirkulaci skrze kardiovaskulární systém.

Potápěč ztrácí tekutiny potem a močí. Ano, potápěči se potí dokonce i pod vodou. Ale potápěč ztrácí nejvíce vody dýcháním. Všimli jste si někdy, co se stane, dýcháte-li na okno? Zamlží se. To znamená, že pokud dýcháte normálně, vydechujete velké množství vlhkosti. A jelikož vzduchové lahve obsahuje vzduch sušší, než běžný vzduch okolo nás, tíhneme k vydechování více vlhkosti pod vodou. Vlhkost se přesouvá z mokrých do suchých míst, stejně jako je teplo transferováno z teplejších do chladnějších míst.


Není složité udržet si odpovídající úroveň hydratace, před i při potápění. Před ponorem pijte dostatek vody nebo sportovních nápojů, které neobsahují příliš mnoho cukru. V teplejším počasí a pro dlouhé ponory budete potřebovat více tekutin. Pijte pomalu, aby mělo tělo dostatek času tekutiny absorbovat, aniž by zahltilo ledviny. Pamatujte, vyhýbejte se kofeinovým nápojům (káva, cola) nebo jakýmkoli alkoholickým drinkům, a to několik hodin před potápěním. Foto/ Ahmed Fouad  - Copyright © 2010


Dehydratace znamená, že vaše tělo nemá tolik tekutin, kolik by mít mělo. Dehydrataci způsobuje ztráta příliš mnoha tekutin, nedostatečný příjem vody, nebo obojí. Zvracení a průjem taktéž. Natlakované kabiny v letadlech, vzduch v tlakových lahvích, alkoholické a další diuretické nápoje, diuretické léky a určité zdravotní kondice, například cukrovka, to vše může být příčinou dehydratace. Potápěči - děti jsou mnohem náchylnější k dehydrataci než dospělí kvůli jejich malým tělesným proporcím a vyššímu obratu vody a elektrolytů. Starší a nemocní jsou také ohroženi.

Dehydratace je klasifikována jako mírná, střední, nebo vážná – na základě toho, kolik tělesných tekutin bylo ztraceno nebo nedoplněno. Pokud je případ vážný, dehydratace se stává životu nebezpečnou. Je to známý hazard mezi potápěči, protože se zvyšuje riziko dekompresní nemoci.

Některé ze symptomů dehydratace:

* sucho v ústech

* slabá nebo žádná moč (koncentrovaná moč je tmavě žlutá až hnědá)

* ztráta produkce slz

* zapadlé oči

* letargie (s těžkou dehydratací

Fyzické prohlídka může vykazovat znaky:

 • Nízký krevní tlak

 • Tlak, který padá, když vstaneme z ležící polohy

 • Rychlý srdeční puls

 • Špatný kožní turgor - kůže může postrádat svou normální elasticitu a vracet se na své původní místo pomalu, když lékař štípne; normálně se kůže vrací hned zpět na místo

 • Opožděné naplnění kapilár

 • Šok

Diuretika přispívají k dehydrataci, ke které dochází při cvičení díky pocení, a ztrátě vody při dýchání; potápěč musí také vzít v úvahu některé další příčiny týkající se ztráty tekutin a jejich doplnění.

1. Tlakové lahve obsahují extrémně suchý vzduch. Při nádechu z lahve je vzduch nasycen a z těla odchází skoro dvojnásobné množství vody.

2. Dýchání pod tlakem způsobuje ztrátu asi 350 ccm/hod z objemu cirkulované krve, fenomén nazývaný potápěčská diuréza (nutkání k močení) a spatřený jak u šnorchlařů, tak u plavců.

3. Antidiuretický hormon způsobuje periferální vasokonstrikci, odvádějící tekutinu zpět k orgánům a stimulující diurézu, což má za následek ztrátu objemu plazmy.

4. Hyperkarbie (vysoký obsah oxidu uhličitého v krvi) spojený s potápěním snižuje účinky antiauretického hormonu, což podporuje ztrátu tekutin z objemu plazmy.

5. Diuretika jako alkohol, káva a čaj také přispívají ke ztrátě tekutin a předponorové dehydrataci.

6. Kromě výše uvedeného je stav chronické hypovolémie (nízký objem tekutin) a hypokalémie (nízký sérový draslík) způsobený perorálními diuretiky nebezpečný pro potápěče tím, že zvyšuje jejich náchylnost k dekompresní nemoci a srdeční arytmii.

Dehydratace ovlivňuje rychlost odbourávání dusíku. Výstup trvá déle a potápěči může docházet kyslík. V takové situaci stojí potápěč před nesnadnou volbou. V porovnání s dekompresní nemocí, dehydratace způsobuje menší problémy. I přesto jsou důsledky jako snížený průtok krve, což nutí srdce bít rychleji, stále nepříjemné a jako potápěč jim musíte zabránit. Pokud je potápěč dehydrovaný, unaví se rychleji, pokazí si zážitek a musí se vynořit rychleji.

Není složité udržet si odpovídající úroveň hydratace, před i při potápění. Před ponorem pijte dostatek vody nebo sportovních nápojů, které neobsahují příliš mnoho cukru. V teplejším počasí a pro dlouhé ponory budete potřebovat více tekutin. Pijte pomalu, aby mělo tělo dostatek času tekutiny absorbovat, aniž by zahltilo ledviny. Pamatujte, vyhýbejte se kofeinovým nápojům (káva, cola) nebo jakýmkoli alkoholickým drinkům, a to několik hodin před potápěním.

Nedostatečné množství tekutin v krevních cévách krku a hlavy způsobuje bolest hlavy – je to první příznak dehydratace. Před ponorem zkontrolujte svou moč a ujistěte se, že je čistá a světle zbarvená. Po vynoření znovu pomalu hydratujte.

Používejte zdravý rozum a potápějte se bezpečně!

 

Užitečné odkazy: http://www.divecrew.co.uk/dive-news/2009/09/dehydration-and-diving-not-a-good-mix  http://scuba.about.com/b/2011/04/05/dehydration-and-diving.htm http://scuba-doc.com/dehyd.htm http://www.scubadivingsolutions.com/dehydration.html http://scubadoc.blogspot.com/ http://womensdivewatch.org/dehydration-and-diving.htm Další čtení: "Diving Medicine", Bove and Davis, Philadelphia, WB Saunders, 1990, ed 2


Přeložila: Jana Samec68 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page