google38a4670fad8f46f8.html
top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

Brífink o životním prostředí - Pro profesionální potápěče

Výzkumy ukazují, že potápěči, kteří nedostali brífink o životním prostředí, se dotýkají korálových útesů v průměru osmkrát za ponor. 80% těchto kontaktů je zničujících a jen 35% všech střetů je nezáměrných. Díky brífinku o životním prostředí je kontakt s koráli snížen z osmi na jeden až dva za ponor, přičemž méně než 30% z nich způsobuje poškození a 80% všech kontaktů je neúmyslných.

RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

LIDSKÝ DOPAD


 • Zdůrazněte, že lidský dopad na korálové útesy Rudého moře je nepřetržitý, a to kvůli blízkosti korálů k pobřeží. Oproti tomu koráli na jiných částech světa mohou být dosažitelné pouze lodí, a jsou tudíž méně přístupné potápěčům. Zvyšuje to nutnost dobrých potápěčských návyků při potápění v Rudém moři.

 • Nedovolte potápěčům dotýkat se, držet, pronásledovat nebo obtěžovat mořská zvířata. Může jim to způsobit stres nebo zranění, případně mohou sami sebe bránit a potápěči ublížit. Podělte se o příběh ze Sharm El Sheikhu, kde se jeden z potápěčů vozil na želvě, která se snažila doplavat k hladině a nadechnout se. Bohužel se kvůli potápěči utopila. Zákony o ochraně pobřeží jsou Zákon 102 z roku 1983 O chráněných území a Zákon 4 z roku 1994 O ochraně životního prostředí. Je zakázáno sahat na delfíny, mořské krávy (dugongy), želvy, nebo jakákoli jiná mořská zvířata.

 • Vysvětlete, proč je krmení ryb nežádoucí. Může to vyvolat nepřirozené, případně agresivní chování ryb a vytvořit závislost. Potraviny poskytované mimo přirozené prostředí ryb nebudou dostatečně uspokojovat jejich nutriční požadavky a mohou pro ryby být dokonce toxické. Zabíjení mořských organismů ke krmení ryb nesmí být nikdy tolerováno. Stejně tak nikdy nedovolte potápěčům lovit ryby s harpunou určené pro vlastní konzumaci. Jednalo by se o porušení zákona o národním parku.

 • Rozmluvte potápěčům sbírání suvenýrů, jakými jsou mušle nebo kousky korálů, protože ty jsou součástí biologického cyklu. Po svém rozkladu slouží korálovému útesu jako živiny potřebné pro jeho růst a stavbu exoskeletů uhličitanu vápenatého.

 • Odraďte potápěče od odhazování odpadků na plážích nebo přes palubu lodi - před nebo po ponorech. Sbírejte odpadky pod vodou, které vypadají nově. Vyprázdněte lahve a plechovky v případě, že se v nich skrývají živé organismy nebo vajíčka mořských živočichů. Staré a zarostlé smetí ponechte tam, kde je, protože už může být pro mnohé živočichy domovem.

 • Nahlaste poškození způsobené jednotlivcem nebo skupinou, které by mohlo ohrozit mořský život, ideálně i s fotografiemi.

RED SEA PROJECT©

EDUCATION - OBSERVATION - CONSERVATION

POTÁPĚČSKÉ DOVEDNOSTI

 • Zdůrazněte důležitost dobrého ovládání vztlaku. Ujistěte se, že potápěči provedou při svém prvním ponoru kontrolu vyvážení. Dejte nezkušeným potápěčům příležitost trénovat vztlakové dovednosti před ponorem v blízkosti korálového útesu. Udržujte potápěče se slabou kontrolou vztlaku alespoň 5 metrů od jakéhokoli útesu. Ti schopnější mohou zůstat poblíž útesu na vzdálenost dvou metrů.

 • Popište správný postup pro bližší pozorování útesu. Potápěči by měli být trimově vyváženi s ploutvemi směřujícími vzhůru, dále od útesu. Jejich vztlak by měl být neutrální a měli by být schopni vzdálit se od útesu pouhým nadechnutím, než pohybem ploutví. Fotografové musejí být trpěliví a hledat vhodné místo, kde by se stabilizovali, ne na korálovém útesu. Na vztlak musejí dávat dokonce větší pozor, než pokud by nefotografovali.

 • Vysvětlete potápěčům, že pokud ztratí kontrolu a budou se potřebovat něčeho zachytit, aby se stabilizovali, měli by vyhledat kus mrtvého korálu nebo kamene a jedním prstem se od útesu odrazit. Je to lepší, než narazit do útesu celým tělem.

 • Poraďte potápěčům, aby veškerou svou výstroj dobře připevnili, aby jim nic zbytečně nevyčnívalo. Měli by udržovat horizontální polohu s lehce pokrčenými koleny a ploutvemi směřujícímí vzhůru, abych se ničeho nedotkli.

 • Poučte potápěče, že při přestávkách (například pokud čekají na další potápěče, nebo během bezpečnostní přestávky) potřebují mít neutrální vztlak, což jim pomůže udržet se na stejném místě, aniž by měli potřebu kopat ploutvemi.

 • Podpořte povědomí o ploutvích a jejich blízkosti k útesu. Přes 90% všech poničení korálů je výsledkem kontaktu s ploutvemi a obvykle se přihodí během prvních deseti minut ponoru. Pokud jsou potápěči neúmyslně přitahování k útesu, měli by se dostat z obtíží pomocí nafouknutí / vyfouknutí žaketu, než kopat ploutvemi, aby se dostali z nesnází.

 • Vyhněte se couvání s ploutvemi při vedení ponoru, pokud si nejste jistí, že jste mimo dosah útesu. A odraďte od toho i vaše potápěče. Někteří divemasteři už takto korály zlomili.

 • Ujistěte se, že se potápěči zdržují v bezpečné vzdálenosti ode dna, dle dosažené kvalifikace a kontroly vztlaku. Nadměrné kopání ploutvemi v blízkosti písečného dna v oblasti korálových útesů může způsobit odumírání korálů, pokud by k těmto situacím docházelo pravidelně. Víření písku může korálový útes udusit. Korál produkuje sliz, který se dokáže se zanesením pískem částečně vypořádat, ale ve větší míře už korál umírá. Navíc, zůstaneme-li nad písečným dnem, vyvarujeme se možným střetům v případě problému se vztlakem.

BIOLOGIE

 • Vysvětlete, že korál je zvíře (polyp) žijící v symbióze s rostlinami (řasami nazývanými zooxanthellae). Je důžežité ilustrovat pomalý růst korálů (jen 1 cm za rok u některých druhů). Je snadné korál zlomit, zničit stovky let růstu v jedné sekundě. Vyzdvihněte, že koráli nejsou jako stromy, jediné rostoucí části jsou špičky a okraje korálů. Když korál padá na písek vzhůru nohama, nakonec zemře, pokud se rychle znovu nepostaví.

 • Informujte potápěče o důležitosti útesového podloží. Je úzce spjat s korálovým útesem a nelze jej považovat za mrtvou zónu. Je to stanoviště pro mladé ryby a nesmí být rušeno. Nedovolte potápěčům chodit po něm, nebo na něj sedat a pro vstup a výstup používejte pouze označená místa.

 • Poskytněte stručný popis ryb, korálů a bezobratlých, které potápěči mohou při ponoru spatřit. Podpořte jejich pozorování počítáním různých druhů během ponoru.

Drazí instruktoři, kdykoli vedete kurzy v prostředí korálových útesů, vždycky vyberte oblast s písečným dnem, daleko od útesu.

“Správným řízením a neustálým vzděláváním může člověk žít s koráli a učinit je přístupnými navždy. Žádáme vás o pomoc, ať se tak stane” **: Ahmed Fouad - dobrovolný ochránce - South Sinai National Parks2006


Přeložila: Jana Samec

 

Tato publikace je jedním z bezplatných vzdělávacích materiálů poskytnutých RED SEA PROJECT zaměřeným na podporu informovanosti veřejnosti. Uveďte, prosím, zdroj RED SEA PROJECT©.


 

63 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page