google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Záchrana a vypuštění supa - Skvělá práce v kritických dobách

Updated: Nov 11, 2020

Zatímco většina z nás se izoluje nebo je doma v karanténě, strážci parku Abu Galum v oblasti jižního Sinaje dělají svou každodenní práci pozorováním, hlídkováním a monitorováním chráněných oblastí a prosazují egyptské zákony o životním prostředí k zajištění ochrany přírodních zdrojů.Druhého května správci Abu Galum obdrželi zprávu, že kdosi drží supa v zajetí. Tým postupoval zpříma a ve spolupráci s policejním oddělením Dahab. Zjistilo se, že se jedná o mladistvého supa bělohlavého (Gyps fulvus). Tento sup je považován za jednoho z největších dravých ptáků.


Sup bělohlavý dorůstá do velikosti 93-110 cm a rozpětí jeho křídel může dosáhnout délky 230-236 cm. Dospělý jedinec váží mezi šesti až třinácti kilogramy. Živí se zejména zdechlinami a mrtvými těly zvířat. Osoba, která supa zajala, uvedla, že ho našla na své zahradě a pečlivě se o něj starala. Nevěděla přitom, že je nezákonné ho chovat doma.


Sup bělohlavý (Gyps fulvus) je dle BirdLife International 2017 (pozměněná verze z roku 2016) považován za důležitého a je uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Strážci NP supa zabavili a převezli jej do svého působiště v Newibaa k rehabilitaci a k brzkému vypuštění do jeho přirozeného prostředí. NP rangers uvedli, že sup je v dobrém stavu a brzy bude připraven znovu přeletět sinajské hory.


Každý živočich na Zemi hraje v ekosystému důležitou roli. Potřebujeme divokou zvěř a divoká zvěř potřebuje nás. I zde je však panorama dramatické - míra globálního vyhynutí je v současné době 1000krát vyšší než normální přirozená míra. Odborníci odhadují, že v průměru - a bez zásahu člověka - ztratíme každých 500–1 000 let jeden druh ptáka nebo savce. Od roku 1500 jsme již ztratili 78 druhů savců a 137 druhů ptáků. Více než 10% z odhadovaných 10 000 druhů ptáků na planetě je dnes ohroženo vyhynutím, včetně několika druhů supů, například supa egyptského nebo supa Rüppella. Je čas poslouchat vědu a jednat!


5. května 2020 byl sup vypuštěn do volné přírody v chráněné oblasti St. Kathrin

Rádi bychom vyjádřili upřímnou vděčnost a uznání za veškerou tvrdou práci a odhodlání poskytované Park Rangers v chráněné oblasti Abu Galum a příslušnou komunitou Dahabu.Autor: Ahmed Fouad

Fotografie © Dr.Ahmed El Sadek - Ředitel chráněné oblasti Abu Galum - Národní parky jižního Sinaje

Přeložila: Jana Samec

14 views

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page