google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Občanská věda - co to je a proč je důležitá?

Koncept občanské vědy zapojuje dobrovolníky z široké neodborné veřejnosti, kteří pomáhají jako terénní asistenti při vědeckých studiích. Tito dobrovolníci nemusejí být nutně kvalifikovanými výzkumníky nebo vědci.

Potápěči podílející se na monitorování a ochraně mořských želv prostřednictvím programu občanské vědy RED SEA TURTLES PROJECT™


Tento výzkumný rámec umožňuje účast komukoli, od dětí až po dospělé. Před sběrem dat jsou dobrovolníci proškoleni ve vědeckých dovednostech, pojmech a vědomostech potřebných k účasti na výzkumu. Tento postup umožňuje běžným lidem podílet se na "skutečné vědě". S dobrovolníky pracují profesionální vědci, kteří výzkum vedou, měří a vyhodnocují konečné údaje, aby byla data přesná a spolehlivá. Spolupráce mezi profesionály a laickými dobrovolníky umožňuje vytvářet soubory důležitých dat z rozsáhlé části zeměpisné oblasti a rovněž shromažďovat data po dlouhé časové úseky, na což by profesionálové sami neměli kapacitu.

Členka týmu RED SEA PROJECT™ seznamuje rekreační potápěče s osvědčenými postupy a technikami před podmořským úklidem v rámci programu Dive Against Debris®. Při akci (a při každém ponoru) se shromažďují důležitá data, která budou využita mořskými biology a výzkumníky v rámci ochrany přírody.


Proč je občanská věda tak důležitá a získává stále větší uznání, zejména v rámci výzkumu životního prostředí?


Klíčové je, že z občanské vědy mají prospěch jak výzkumníci, tak dobrovolníci. Nejenže získáváme údaje, které přispívají k dalšímu porozumění a ochraně životního prostředí, ale účastníci výzkumu se zároveň vzdělávají, což jim umožňuje zlepšit jejich vědecké dovednosti, změnit své chování vůči životnímu prostředí a zvýšit povědomí o environmentálních problémech. Je také známo, že občanská věda vytváří nové komunity, kde různorodé publikum podporuje zapojení dalších účastníků do témat ochrany přírody. V RED SEA PROJECT™ jsme koncept občanské vědy přijali. Jsme si vědomi přínosů a pozitivních výsledků zapojení veřejnosti do našeho výzkumu, a proto vyzýváme každého návštěvníka Rudého moře, aby se zapojil.

Náš výzkumný tým v současné době provádí pravidelné průzkumy pomocí metody trvalých transektů CoralWatch. Trvalý transekt nám dává možnost pozorovat stejné korály v průběhu času. CoralWatch je neziskový program se sídlem na Univerzitě Queensland, který spolupracuje s dobrovolníky po celém světě s cílem více porozumět korálovým útesům, blednutí korálů a změně klimatu.


Rudé moře má jedinečnou škálu mořských ekosystémů, které hostí rozmanité druhy živočichů, včetně mořských želv, dugongů, delfínů a rejnoků. Naším cílem je vyvinout nejlepší metody na ochranu těchto ekosystémů, které umožní budoucím generacím i nadále poznávat divy podmořského světa na místní i celosvětové úrovni. K tomu potřebujeme obrovské množství údajů, které nám pomohou zjistit aktuální stav a zdraví těchto ekosystémů, míru přítomnosti mořských živočichů a jejich reakci na škody způsobené v pobřežních oblastech.


Díky údajům, které dobrovolníci poskytují prostřednictvím Reportů o výskytu želv, delfínů, dugongů nebo žraloků, mohou naši výzkumníci podchytit migrační trasy, určit domovská stanoviště a odhalit nové oblasti rozmnožování daného druhu. Současně tato data poskytují vládním organizacím cenné informace potřebné k vyhlášení chráněných území nebo sezónních uzávěr ohrožených oblastí. Dokumentace ohrožených druhů může veřejnosti nabídnout jedinečnou příležitost zahlédnout vzácné živočišné druhy.


Data mohou být posbírána při potápění, šnorchlování nebo jen při procházce po pláži - klíčem k občanské vědě je, že každé střetnutí s ohroženým živočichem je důležité a může přispět k našim datům. Může to být fotografie či video.


Vyzýváme také k podávání reportů o znečištění moře či pobřeží – je to důležité pro hlubší pochopení toho, co ohrožuje zdraví mořských stanovišť a živočichů. Tyto informace nám pomáhají při jednání s úřady. Cílem je podnítit vládní organizace k lepšímu managementu nakládání s mořskými odpadky.

Občas je identifikace druhů obtížná, zejména jedná-li se o první reporty. Stáhněte si ZDARMA digitální pomůcky pro ochranu přírody včetně identifikačních tabulek z E-knihovny.

Informace, které s námi sdílíte prostřednictvím Reportů o výskytu, budou zahrnuty do naší rostoucí databáze a sdíleny přímo s místními odborníky, kteří je zanalyzují a vyfiltrují a následně je budou veřejně sdílet. Pomůže to efektivněji chránit Rudé moře.


Tým RED SEA PROJECT™ neúnavně pracuje na zprostředkování lepšího porozumění mořským ekosystémům prostřednictvím svých vzdělávacích programů, zapojením místních komunit a studentů, a sociálních sítí. Vytvořili jsme jednotlivé projekty, které pomáhají představit veřejnosti koncept občanské vědy, rozšiřují znalosti o práci, kterou děláme, a také umožňují zapojit se do našich programů ochrany přírody.


Zjistěte více:

Ať už navštívíte Rudé moře kvůli odpočinku, potápění nebo jen obdivování přírodních divů, doporučujeme zapojit se do některého z našich projektů. Jaké by to bylo přispět k ochraně mořského života, který jste spatřili při návštěvě Egypta?


Zapojte se:

Autor:

RED SEA PROJECT™


Překlad:

136 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page