google38a4670fad8f46f8.html
top of page
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Žralok tygří - Galeocerdo cuvier

Jednoho z nejznámějších druhů žraloků, žraloka tygřího, lze nalézt v Rudém moři, přestože není snadné tyto žraloky poblíž útesů spatřit stejně často, jako jiné druhy. Vyskytují se po celém světě v tropických a subtropických vodách. V Rudém moři jsou tygří žraloci nejčastěji pozorováni kolem útesů Tiran, Gubalského průlivu, Safagy, útesů Rocky Island, St. John a Elphinstone.

Žralok tygří - Galeocerdo cuvier


Žraloci tygří patří do řádu žralounů a jsou jediným existujícím druhem rodu Galeocerdo. Spadají do čeledi modrounovití. Existuje však řada vyhynulých druhů tygřích žraloků, kteří byli identifikováni podle zkamenělých zubů. Současní i vyhynulí žraloci tygří mají relativně unikátní chrup, kterým je lze identifikovat. Zuby žraloka tygřího jsou krátké a široké s dvojitým zoubkovaným okrajem, který jim umožňuje prořezat se masem, kostmi a želvím krunýřem.

Jedním z nejviditelnějších poznávacích znaků tygřích žraloků jsou výrazné tygří pruhy po obou stranách těla. Tento vzor je nejzřetelnější u mladých jedinců a má tendenci slábnout s věkem. Maskování umožňuje mladistvým krytí před predátory a dospělé kryje při útoku na kořist. Kromě pruhů na bocích žraloky tygří, stejně jako mnohé jiné, maskuje bílá břišní strana, díky níž při pohledu nahoru žralok splývá se sluncem zalitou hladinou, a tmavší hřbet, který žraloky skrývá, když plavou pod kořistí.


Žralok tygří je největší z čeledi modrounovití, která zahrnuje další notoricky známé dravé žraloky, jako je žralok býčí nebo také bělavý (C. leucas) a žralok dlouhoploutvý (C. longimanus). Po bílém žraloku jsou druhým největším dravým druhem žraloka a 4. největším druhem žraloka obecně. Dospělí žraloci tygří měří obvykle mezi 3-4,5 m na délku, mají velmi širokou hlavu a velký čenich. Mají relativně velké oči a kvůli širokému tělu mohou při plavání působit zpomaleně. Ovšem při lovu dokáží plavat velkou rychlostí.Žraloci tygří jsou lovci samotáři, kteří se často živí v noci, a jsou dobře známí širokým spektrem své kořisti. Jedí většinu mořských organismů, stejně jako mořské ptáky a suchozemské mršiny. Byli nalezeni dokonce s celou řadou nepoživatelných umělých předmětů v žaludcích, od SPZ a pneumatik automobilů, po lahve a plechovky! Rozmanitost kořisti znamená, že tygří žraloci jsou obzvláště důležitými vrcholovými predátory pro zachování rovnováhy mořských ekosystémů. Svou krmnou univerzalitou zajišťují, aby se kořist nemnožila natolik, že by to mělo negativní dopad na jiné druhy. Podobně se předpokládá, že přítomnost tygřích žraloků v oblastech mořských řas chrání tato stanoviště před nadměrným výskytem želv, které se mořskými řasami hojně krmí. I když jsou tygří žraloci všeobecnými strávníky, v některých oblastech světa vědci narazili na jednotlivce, kteří si vyvinuli speciální krmné strategie. Živí se například téměř výlučně mořskými ptáky nebo tuleni.


Přestože se jedná o druhy vyskytující se převážně poblíž pobřeží, někteří z označených tygřích žraloků zavítali do hloubky až 1000 metrů. Tygří žraloci sezónně migrují mezi tropy a mírnějšími vodami a mohou plavat na dlouhé vzdálenosti přes oceán v relativně krátkých časových úsecích. Nedávné výzkumy naznačují, že v Rudém moři se tygří žraloci mohou v létě stěhovat do chladnějších vod na sever a v zimě se vracejí zpět na jih.


Stejně jako ostatní žraloci, rostou i tygří žraloci relativně pomalu, dospívají později a délka jejich života je odhadována na 20-37 let. Rozmnožují se vnitřním oplodněním a rodí živá mláďata, přičemž embrya se vyvíjejí ve vajíčkách v matčině lůně. Embrya přijímají živiny ze žloutkového vaku a z vaječných obalů se před samotným narozením vylíhnou. Samice mohou v jednom vrhu porodit až 82 mláďat, s průměrným počtem 30 až 35 mláďat.


Vzhledem k tomu, že dospělí žraloci tygří vykazují kanibalistické rysy, zdržují se mladí jedinci obvykle v chráněnějších oblastech, jako jsou zátoky a ústí řek. Dospělí naopak upřednostňují otevřené moře a energičtější prostředí, jako jsou korálové útesy. Toto rozdělení stanovišť chrání nejen mladistvé žraloky tygří před jinými velkými predátory, ale také před sežráním dospělými tygřími žraloky.


Žraloci tygří jsou podle Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN zařazeni mezi téměř ohrožené, což znamená, že v současné době jim hrozí menší riziko vyhynutí než u mnoha jiných žraloků Rudého moře, včetně žraloka dlouhoploutvého (C. longimanus), avšak stále jsou ohroženi rybáři po celém světě, kteří cílí na jejich ploutve, maso a játra k výrobě skvalenového oleje. Naštěstí jsou ve vodách Rudého moře všichni žraloci chráněni před rybolovem jak podle místních zákonů, tak národních a regionálních dohod a úmluv! Prodej žraloků je nezákonný. Ochrana tygřích žraloků je zvláště důležitá vzhledem k jejich úloze při regulaci populací mnoha druhů kořisti a ochraně klíčových stanovišť.Autor:

Marine Biologist | Trainer

RED SEA PROJECT™


Překlad: Jana Samec
419 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page